Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-05-16

Organisatie
Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen en daarmee bijdragen aan vernieuwing in zorg, gezondheid en welzijn. Dat betekent werken bij ZonMw. ZonMw signaleert waar kennis nodig is, ontwerpt programma’s en financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Wij ondersteunen de gehele kennisketen; van fundamenteel tot praktijkgericht onderzoek, implementatie en evaluatie.

ZonMw verbindt mensen en organisaties op relevante maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken, die van invloed zijn op een goede gezondheid voor iedereen. Onze hoofdopdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Vanuit 14 gespecialiseerde programmaclusters – én clusteroverstijgend – werken we aan de verschillende kennisprogramma’s

Opdracht
Op 14 februari 2023 bestond ZonMw 25 jaar. Dit jubileum wordt door ZonMw aangegrepen om gedurende het jaar (tot 14 februari 2024) activiteiten te organiseren die aandacht geven aan wat ZonMw de afgelopen jaren heeft bereikt, welke relevantie de organisatie heeft gehad en heeft voor de samenleving en wat er voor de komende jaren nog aan uitdagingen en opgaven liggen voor vernieuwing in zorg, gezondheid en welzijn. Tegelijkertijd vieren we, met alle in- en externe stakeholders, de trots op het werk dat we gezamenlijk hebben verricht.

De kerngroep 25 jaar ZonMw, bestaande uit medewerkers uit de hele organisatie, is bezig om invulling te geven aan al deze activiteiten. De kerngroep heeft per begin juni behoefte aan ondersteuning door een projectleider, die de grote lijnen in de gaten houdt, de resources bewaakt, regie voert, afstemt met beslissers binnen de organisatie, en zelf ook als trekker fungeert voor een aantal specifieke activiteiten (o.a. symposium, bijeenkomsten met externe stakeholders).

Om een en ander op korte termijn vlot te trekken, zal de ureninzet de eerste maanden hoger liggen dan later in het jaar. Dit wordt in onderling overleg verder afgestemd.

De projectleider valt direct onder het hoofd Beleid, Advies & Strategie, MT-lid en projecteigenaar ZonMw 25 jaar.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het aansturen van teams of als projectleider;
3. Uiterlijk beschikbaar per 15 juni 2023 voor 24 uur per week;
4. Maximaal uurtarief €110,- per uur exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van strategische communicatie en/of stakeholdermanagement bij de overheid (50 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het organiseren van jubilea, symposia en/of stakeholderbijeenkomsten voor publieke organisaties (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen een organisatie op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en gezondheid zorg (20 punten).

Competenties

 • Verbindend;
 • Toegankelijk;
 • Initiatiefrijk;
 • Zorgvuldig;
 • Samenwerkingsgericht;
 • Flexibel;
 • Organisatiesensitief.

Tarief
Voor deze functie geldt een maximum uurtarief van €110,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) ) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaat die na deze beoordeling het beste scoort op de beoordeelde gunnings- en selectiecriteria wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De twee overgebleven kandidaten worden vooralsnog niet uitgenodigd, maar wel gevraagd beschikbaar te blijven.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaat voldoet aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaat dient op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien de geselecteerde kandidaat niet op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

CV-richtlijnen
U levert een CV (max. 5 pagina’s) en een motivatie (max. 2 pagina’s) aan, opgesteld in het Nederlands. In de motivatie omschrijft u duidelijk, en met concrete voorbeelden, of en op welke wijze u voldoet aan de gestelde selectie- en gunningscriteria. De motivatie moet onafhankelijk van het CV gelezen en beoordeeld kunnen worden. Het CV dient uitsluitend ter controle van hetgeen in de motivatie wordt toegelicht.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De werkdagen worden in overleg bepaald.

Planning
De gesprekken bij de ZonMw worden op dinsdag 23 mei 2023 om 09:00 uur gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen op maandag 22 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 16 mei 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 16 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 17 mei 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, 8 tot 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.