Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-23

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.
In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt.

We hebben grote opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van dienstverlening, informatievoorziening en digitalisering. We werken aan deze opgaven door een intensieve samenwerking met collega’s van alle teams, onze inwoners, partners in de gemeente, het college en de raad. En we bereiden ons voor op veranderende wetgeving zoals de Omgevingswet. Het team Plannen en Vergunningen heeft daarin een belangrijke rol.

Opdracht
Gemeente De Ronde Venen is op zoek naar een Projectleider voor uitvoering van een aantal activiteiten met een sterke informatievoorziening en ICT component in het werkveld van de VTH vergunningverlening. Het gaat om;

 • De begeleiding van de aanbesteding van een VTH zaaksysteem dat voldoet aan de vereisten van de Omgevingswet
 • De primaire inrichting en implementatie van dit VTH zaaksysteem in overleg met de betrokken collega’s en beoogd functioneel beheerder
 • De aanpassing van de informatiehuishouding, inclusief de uitfasering van SquitXO, borging van lokaal opgeslagen noodzakelijke informatie en archivering.
 • De ontvlechting en herinrichting van de informatiehuishouding met de onze omgevingsdienst Odru.

Context: Momenteel beschikken we niet over een eigen VTH zaaksysteem, maar worden zaken afgehandeld in het systeem van onze omgevingsdienst. Dit werkt niet optimaal. Wanneer een eigen zaaksysteem is geïmplementeerd, wordt de werkwijze aangepast. De vraagstukken over informatiehuishouding die hieruit voortkomen worden (mede) bedoeld met het vierde aandachtsstreepje.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider van projecten met een Informatie- en ICT component;
2. Aantoonbare werkervaring met de aanbesteding en implementatie van een VTH zaaksysteem;
3. Een maximum uurtarief van €110,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Projectleider in een project Informatie- en ICT-voorzieningen bij een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
5. Aantoonbare kennis van de werking van vergunning processen onder de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de aanbesteding en implementatie VTH zaaksysteem in de afgelopen 5 jaar (40 punten);
7. Uiterlijk per 6 maart beschikbaar voor minimaal 24 uur (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent politiek en bestuurlijk sensitief, in staat om ontwikkelingen vanuit brede context te zien, dwars door de organisatie verbanden te leggen, goed in het verbinden van verschillende personen en in staat om je project te managen, zowel personeel als financieel en materieel. Basis voor het managen is niet zozeer het mandaat maar de verbindende manier van samenwerken.
 • Binnen je project ben je besluitvaardig en stuur je op resultaten.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 28 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 23 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 23 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 24 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 28 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 31 december 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.