Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 9 maanden geleden
2023-09-12

Waar kom je werken?
Werken voor de gemeente Soest en Baarn betekent werken voor onze inwoners. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.  Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie. 

We vormen samen met respectievelijk 275 en 155 professionals onze organisaties. We bewegen mee  met wat de samenleving nodig heeft. Werken aan onze toekomstbestendige organisaties doen we volgens onze kernwaarden: samenwerken, vertrouwen in elkaar, duidelijk, verbindend en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Soest en Baarn zijn samen met de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug deelnemers in de gemeenschappelijke regeling RID Utrecht. Deze ICT dienstverlener draagt zorg voor gebruikersondersteuning en een veilige en betrouwbare ICT-omgeving. 

Opdracht
Voor de aanbesteding van software voor Belastingen, BAG, WOZ, BGT en BRK zijn Soest en Baarn op zoek naar een projectleider. We doen deze aanbesteding(en) samen, met het oogmerk om per 1-1-2025 over een gezamenlijke nieuwe overeenkomst te beschikken en de software in productie te hebben. Na afronding van het programma van eisen haken mogelijk ook andere gemeenten die deelnemen in de RID Utrecht, aan bij onderdelen van deze aanbesteding. Uitgangspunt is om twee aanbestedingen tegelijk uit te voeren. Het gaat dan om BAG-BGT-WOZ-BRK en Belastingen. Mogelijk wordt BRK ook een aparte aanbesteding.

Jij leidt het gezamenlijk opstellen van het programma van eisen en de beoordeling van de offertes door de projectgroep. Je begeleidt het gehele aanbestedingsproces (van publicatie tot en met definitieve gunning), in samenspraak met de inkoopadviseurs. De inkoop-technische begeleiding van de procedure en het opstellen van de aanbestedingsleidraad wordt door onze inkoopadviseurs gedaan. Je bent voorzitter van de projectgroep en secretaris van de stuurgroep.

Mochten we de opdracht na de aanbesteding verlengen, dan treedt je op als projectleider voor de implementatie van de nieuwe software in Baarn en Soest.

We werken in Soest en Baarn hybride. De bijeenkomsten van de projectgroepen vinden fysiek plaats in een van de gemeentehuizen. Er vinden geen overleggen plaats op vrijdag.

Wat voor projectleider zoeken wij?
Jij bent als projectleider de drijvende en inspirerende kracht achter de gezamenlijke ontwikkeling van de aanbestedingsdocumenten. Je bewaakt de planning van de benodigde werkzaamheden. Jij zet jouw kennis en ervaring in op het vraagstuk hoe we onze krachten op een goede manier kunnen bundelen. Jij kunt ook stevig inhoudelijk adviseren over de samenhang en afstemming tussen Belastingen, BAG, WOZ, BGT, o.a. om te kunnen bepalen hoe we de aanbesteding het beste kunnen inrichten. Of je kan op dit terrein inhoudelijke expertise inbrengen vanuit je netwerk. 

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van geografische basisregistraties en belastingen;
 3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in aanbestedingen binnen het vakgebied geografische basisregistraties en belastingen;
 4. BYOD (Bring your own device) is van toepassing: kandidaat dient in het bezit te zijn van een eigen werk- laptop en telefoon voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

 1. Duidelijke visie op de ontwikkelingen en datamodellen die van toepassing zijn in dit vakgebied of de mogelijkheid om hiervoor expertise in te brengen vanuit je netwerk (toegelicht in een motivatie voor deze opdracht) (30 punten);
 2. Aantoonbare werkervaring met advisering over samenhang tussen de onderdelen van de aanbestedingen (benoem minimaal 1 concreet voorbeeld hiervan in het cv) (25 punten);
 3. Aantoonbare werkervaring als projectleider in aanbestedingen waarbij meerdere gemeenten samenwerken (25 punten);
 4. Kandidaat is beschikbaar per 1 oktober 2023 voor 16 uur per week (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Goed kunnen samenwerken: je stemt af met betrokkenen, waardeert hun inbreng en neemt dit mee in je voorstellen.
 • De verbinding zoeken: Je gaat op zoek naar de gemeenschappelijke doelen en belangen en streeft naar consensus.
 • Overtuigingskracht: Je weet mensen te enthousiasmeren.
 • Inspirerend: je weet betrokkenen enthousiast te maken om te gaan voor de geformuleerde doelstellingen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.

Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 (duo constructie is mogelijk).

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 18 september 2023 tussen 10.00u en 13.00u. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk 15 september bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 7 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 8 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 13 september 2023, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 5 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.