Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-06

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

Rijswijk is volop in beweging. Dat geldt voor de stad zelf, maar ook voor de gemeentelijke organisatie. De organisatie richt zich op het realiseren van integrale (maatschappelijke) opgaven en stemt haar dienstverlening af op vragen en behoeften van inwoners, ondernemers en instellingen in Rijswijk. We zijn daarbij een toegankelijke organisatie, met ongeveer 470 medewerkers in 35 verschillende teams verdeelt over 5 domeinen. Wie in Rijswijk gaat werken, komt terecht in een open cultuur, waarin de lijnen kort zijn. Je hebt dus snel contact binnen alle bestuurlijke en gemeentelijke niveaus. De open cultuur en de overzichtelijke omvang van de organisatie zorgen ervoor dat jij en je werk goed zichtbaar zijn. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten.

Werken bij Rijswijk betekent samen met inwoners en maatschappelijk partners aan de slag gaan om mooie doelen te bereiken. Samen zijn we Rijswijk!

Team
Als projectleider/accountmanager Oud Rijswijk kom je te werken in het team Economische Zaken. De collega’s binnen dit team houden zich naast het account- en acquisitiemanagement richting ondernemers, bezig met economisch beleid en advies gericht op detailhandel en bedrijfsterreinen, alsook de regionale afstemming in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH). De inzet is gericht op het bereiken en vasthouden van een optimaal ondernemers – en vestigingsklimaat en het bevorderen van werkgelegenheid.

Opdracht
De opdracht richt zich op het aanscherpen van het profiel en de positionering van het historische centrum Oud Rijswijk. Het winkelcentrum in Oud Rijswijk is een aantrekkelijk winkelgebied voor ondernemers en bezoekers. Het heeft een dorps, karakteristiek, ambachtelijk karakter dat grote steden om ons heen missen en waar we dan ook trots op zijn. Dit is niet alleen te danken aan de mooie historische locatie, maar zeker ook aan de actieve ondernemers en samenwerking en uitvoering van activiteiten uit de BIZ (de bedrijven investeringszone Oud Rijswijk). Samen zetten we in op het vernieuwen en het verbeteren van de positionering van het oude historische centrum door samen met de ondernemers het historisch karakter te versterken via het neerzetten van een scherpere positionering, actieve gebiedscommunicatie en (ruimtelijke) aanpassingen in de openbare ruimte. De inzet van (en daarmee ook aanvraag van) financiële middelen via beschikbare subsidies maakt onderdeel uit van de opdracht. Daarnaast fungeer je als eerste aanspreekpunt voor de centrummanager en de ondernemers in het gebied. Tot slot moet de verouderde marktverordening in Oud Rijswijk geactualiseerd worden, met beoogde aanbieding aan de raad in Q3 2023. Ook dit in het kader van herprofilering van het centrum.

Je werkt in deze opdracht intern samen met onder meer de collega’s van stadsbeheer, (beheer openbare) ruimte en de gebiedsregisseur. Daarnaast vraagt het nauwe afstemming met de centrummanager, winkeliersvereniging en (markt)ondernemers in het gebied. Je bent in de rol als accountmanager dan ook de spil tussen ondernemers, centrummanagers van winkelgebieden en de gemeentelijke organisatie voor een diversiteit van vraagstukken. Je bent medeverantwoordelijk voor het initiëren en onderhouden van contacten en het samen ontwikkelen van een Plan van Aanpak herpositionering Oud Rijswijk. Je bent een belangrijke en snelle schakel tussen interne en externe partijen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. De aangeboden kandidaat is 2 dagen per week uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2023 (of eerder indien mogelijk);
2. Flexibel inzetbaar; aanwezigheid / beschikbaarheid mede afhankelijk van interne en externe afspraken. Concreet betekent dit flexibiliteit in welke dagen aanwezigheid wordt verwacht en/of aanwezigheid in ook avonduren (duidelijk benoemd in het CV);
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring als projectleider / accountmanager op het gebied van in de afgelopen 5 jaar, blijkend uit het cv (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als projectleider / accountmanager bij de herprofilering en -structurering van winkelcentra afgelopen 5 jaar (duidelijk benoemd in het CV) (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als gesprekpartner van en verbinder tussen ondernemers, vastgoedpartijen, branche- en sectorverenigingen en tegelijkertijd in staat om deze partijen aan tafel te brengen met de juiste vertegenwoordigers (duidelijk benoemd in het CV) in de afgelopen 5 jaar (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in het verkennen en aanvragen van subsidies in het kader van herontwikkeling en/of – positionering winkelcentum (Duidelijk benoemd in het CV aan de hand van voorbeelden) in de afgelopen 5 jaar (15 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als aanjager en verbinder binnen het ruimtelijke en economische domein binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Initiatief;
  • Resultaatgericht;
  • Netwerken / verbinden;
  • Ondernemerschap;
  • Bestluitvaardig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 31 december 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.