Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-06-04

Organisatie
Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag. Het is een mooi en uniek stukje Nederland, waar zo’n 27.000 mensen wonen. Om de ambitieuze doelstellingen van onze eigentijdse gemeente waar te maken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste, positieve, professionele collega. Ben jij op zoek naar een boeiende opdracht binnen een organisatie met korte lijnen? Spreekt onze werkcultuur met kernwoorden veelzijdig, open en uitdagend jou aan? Reageer dan snel! We kijken uit naar jouw reactie en laten ons graag verrassen met jouw inbreng voor de functie van:

Jouw eenheid Beheer en Vastgoed
De projectleider verduurzaming vastgoed werkt binnen de Gemeente Wassenaar voor de Eenheid Beheer & Vastgoed. Circa 15 medewerkers zien toe op het beheer van de openbare ruimtes en op het gemeentelijk vastgoed.

Opdracht
De gemeente Wassenaar heeft hoge ambities op verduurzaming. Dit is onder meer vastgesteld in de lokale energie-strategie waaronder ook de transitievisie warmte valt. Deze ambities heeft de gemeente ook voor de panden waar de gemeente zelf is gehuisvest. Deze ambitie heeft ertoe geleid dat een extern adviesbureau een eerste verkenning heeft gedaan.

Je eerste doel is het fijn slijpen en uitvoeren van de verduurzamingsplannen van drie reeds geselecteerde panden. Je gaat in overleg met belanghebbenden, vraagt offertes aan, contracteert de uitvoerder en begeleidt de uitvoering.

Daarna ben verantwoordelijk voor het opstellen van een langetermijnplanning en begroting voor het overige gemeentelijke vastgoed, en voor het opstellen van een korte termijnplanning incl. begroting, inkoop en begeleiden van de realisatie voor de komende 3 jaar.

Je werkt in dit project nauw samen met je collega’s van vastgoed en wordt geadviseerd door de procesmanager lokale energiestrategie en projectleider warmtetransitie. Je hebt er plezier in om de raad en het college mee te nemen in de door jou voorgestelde aanpak en zet de uitvoering pragmatisch in gang.

Werkzaamheden:
– Op basis van de verkenning per pand een maatwerkadvies opstellen, waarin de mogelijkheden van verduurzamen zijn opgenomen inclusief de effecten zoals CO2- en energiereductie;
– Het integraal borgen van de lange termijnplanning met de huisvestingsvisie;
– Voor de hele vastgoedportefeuille een langetermijnplanning opstellen voor het verduurzamen van huisvestingspanden, afgestemd op het meer-jaren onderhoudsplan (MJOP) om daar zo veel mogelijk synergie mee te bereiken;
– Op basis van een impactanalyse te bepalen voor welke panden quick-wins mogelijk zijn en daarvoor een uitvoeringsplan maken, budget opmaken en dat uitvoeren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Maximaal uurtarief van € 95,00 incl. reiskosten en fee Flextender, excl. BTW;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider Vastgoed bij een gemeentelijke organisatie;
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de CO2-prestatie ladder.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Bouwkunde, Ruimtelijke Ordening of Vastgoed (20 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectleider Vastgoed bij een gemeentelijke organisatie (30 punten);
7. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met verduurzaming vastgoed (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met verduurzaming van gemeentelijk monumentaal vastgoed (20 punten).

Competenties
– Kennis van (technische) aspecten van verduurzaming van vastgoed met betrekking tot energieprestatie, circulariteit en klimaatadaptatie;
– Kennis van verschillende financieringsmethoden;
– Op de hoogte van de systematiek van een MJOP en hebt kennis op het gebied van bouwkundige- en installatietechnische aspecten;
– Grondige kennis van eisen in bouwbesluit, Europese en Nederlandse wet- en regelgeving rondom duurzaamheidseisen, relevante Nen-normen en je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen;
– Ervaring met duurzaamheidsvraagstukken, verschillende duurzame normen en technische mogelijkheden (rondom aardgasvrij en CO2-neutraal maken van (monumentale) gebouwen);
– In staat om de juiste afweging te maken voor duurzame technieken die van belang zijn voor het vastgoed;
– Ervaring in het begeleiden van multidisciplinaire teams binnen het domein en in staat om richting te geven en besluiten te nemen;
– Ervaring bij de overheid met deze onderwerpen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie zes (6) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De zes (6) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de zes geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Voor deze functie geldt een maximaal uurtarief van € 95,- incl. reiskosten / fee Flextender, excl. BTW.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Verder in overleg met de opdrachtgever te bepalen.

Planning
De (digitale) gesprekken bij de gemeente Wassenaar worden in overleg gepland in de week 23. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen z.s.m. bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
Gemeente Wassenaar zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 31 mei 2023, 09.00 uur. Vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 2 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 5 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

22-32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.