Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-08

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Opdracht
Vanuit de gemeente Purmerend organiseren we naast onze reguliere taken ook de opvang van ontheemden. Dit doen we in samenwerking met maatschappelijke organisaties en landelijke/lokale vrijwilligersorganisaties. Op dit moment maken we gebruik van diverse locaties binnen onze gemeente om deze opvang te realiseren. Team Vastgoed zorgt voor transformatie van reeds bestaande locaties en verzorgt daarna ook het beheer en onderhoud. Daarnaast levert team Vastgoed een bijdrage aan de realisatie van nog te ontwikkelen tijdelijke locaties, bijvoorbeeld door de plaatsing van tijdelijke woningen.

Deze opdracht is specifiek gericht op de opgave vanuit team Vastgoed aan het projectteam dat zich bezighoudt met de ontwikkelingen van de huidige en de te ontwikkelen tijdelijke opvanglocaties.. Hierbij gaat het om het aanpassen en ontwikkelen van locaties en panden tot tijdelijke woonruimten voor ontheemden. Als projectleider ben je aanspreekpunt voor de opgave die vanuit team Vastgoed moet worden gerealiseerd.  Er wordt een projectteam ingericht voor de duur van 24 maanden die zich volledig richt op deze opgave, als projectleider ben je onderdeel van dit team vanuit Vastgoed en geef je invulling aan de opgave.

Een projectleider met ervaring op het gebied van deze ontwikkeling met bouwkundige achtergrond is een pré. Je begeleidt het inkooptraject, begeleidt het bouwproces en stuurt de voorbereiding van het gehele traject aan. Bij deze opdracht werk je nauw samen met andere projectleiders voor de ontheemdenopgave, met team Vastgoed en het ingenieursbureau.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde bouwkundige opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar als bouwkundig projectleider (benoem een duidelijk voorbeeld in het cv);
3. Uiterlijk beschikbaar per 15 januari 2024 voor tenminste 16 uur per week i.v.m. opstart project.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)          
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met verbouwprojecten waarbij tijdelijke woonruimte is gerealiseerd vanuit o.a. leegstaande panden 25 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als bouwkundig projectleider (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie of in een bestuurlijke context (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie en waarom deze geschikt is voor deze opdracht. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf (20 punten);
8. Een maximum uurtarief van €120,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (10 punten).  

Competenties

 • Daadkrachtig;
 • Flexibel;
 • Oplossingsgericht;
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit;
 • Communicatief sterk, verbindend.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling).

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vrij.
We werken waar nodig voor het resultaat voor de stad. Dit kan op locatie zijn en betekent ook dat thuiswerken mogelijk is wanneer het werk dit toelaat.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 11 januari 2024 tussen 09.30 uur en 11.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 10 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Purmerend komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 3 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 5 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kun je  indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kun je telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 9 januari 2024 , 09.00 uur. Tot die tijd kun je reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 - 28 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.