Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
De gemeente Alphen aan den Rijn is een ambitieuze en innovatieve gemeente in Zuid-Holland. De missie van de organisatie is: We leveren toonaangevende dienstverlening vanuit een wendbare organisatie waar het leuk werken is. Per 15 september 2021 is een nieuwe concerndirectie gestart, waardoor de structuur van de organisatie is veranderd. De 45 bestaande teams, aangestuurd door een teamleider, vallen daarmee rechtstreeks onder de directie. Daarnaast is er een apart team van Opgavemanagers, die allen één of meerdere opgaven besturen. Aan deze opgaven werken medewerkers uit de teams tijdelijk mee, waarbij resultaatgericht, kort cyclisch en opgavegericht werken sleutelwoorden zijn.

Om een wendbare organisatie te zijn, is het nodig om ook de administratieve organisatie te vernieuwen. Een eerste stap daarbij is de invoering van RBAC (role based access).

Opdracht
De opdracht betreft het implementeren van RBAC (role based access) en het doorvoeren van organisatiestructuur wijzigingen, waarbij er in iedere geval een totale inventarisatie moet komen binnen de gehele organisatie van alle rollen en bevoegdheden en bijbehorende taken en de reeds geplande organisatiewijzigingen  moeten worden doorgevoerd in en in samenspraak met de keten. Aan de hand van deze inventarisatie bepalen we in gezamenlijkheid welke keuzes gemaakt moeten worden en kan de inhoud van de opdracht worden aangepast en verlengd. We zijn op zoek naar een projectleider die niet alleen snapt wat RBAC inhoudt, maar ook begrijpt welke gevoeligheden zo’n traject met zich meebrengt, als het gaat om verandermanagement, organisatiecultuur en samenwerking in de keten. We zoeken een proactieve en energieke projectleider met een uitgesproken handson mentaliteit. Je hebt onze kerncompetenties (resultaatgerichtheid, samenwerken, klantgerichtheid en veranderbereidheid) hoog in het vaandel staan en bent bereid om soms net een stapje harder te lopen dan verwacht wordt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in een adviserende rol op het gebied van Informatievoorziening;
2. Afgeribde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Maximum uurtarief van € 120,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer. 

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau op het gebied van ICT of projectmanagement (vb: Prince 2) (10 punten);
5. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met ‘role based access’ (RBAC) (40 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met ICT-projecten binnen een gemeentelijke organisatie (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Zelfstandig;
  • Samenwerken;
  • Proactief;
  • Resultaatgerichtheid;
  • Analytisch;
  • Organisatiesensitief;
  • Communicatief;
  • Daadkrachtig;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.