Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-16

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Over ons team
De afdeling Wijkzaken bestaat uit vier teams waar het team Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR) onderdeel van is. Het team is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte in de breedste zin van het woord. Het werk wordt integraal uitgevoerd, waarbij alle aspecten van de openbare ruimte worden meegenomen zoals riolering, wegen, openbare verlichting, parkeren, groen en spelen. Het team bestaat uit 20 medewerkers (beheerders en projectleiders).
Als projectleider werk je aan boeiende opdrachten. De projecten zijn afwisselend.
Je zal onvermijdelijk wat chaos krijgen in de projecten met deadlines en hoge klantverwachtingen. Incasseringsvermogen en toch je positie en rust houden in het team zijn belangrijk om het werk zo goed mogelijk te doen.”

Opdracht
Je hebt ervaring met het vertalen van beleidsuitgangspunten naar projecten en (deel-) resultaten;
Je hebt ervaring met de aanleg, beheer en onderhoud van bijvoorbeeld wegen, riolering of kunstwerken.
Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de projecten;
Je neemt de leiding om het projectresultaat te bereiken;
Zorgt voor de nodige afstemming met collega’s en externe partijen;
Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van een gestructureerd follow-up van de projecten;
Je stuurt projectteams aan en zorgt voor een effectieve afstemming en samenwerking;
Je bewaakt de projectkaders en rapporteert periodiek over de status en voortgang;
Je bent een probleemoplosser en anticipeert op veranderingen om het project op koers te houden;
Je kan effectief communiceren en afstemmen met bewoners en belanghebbenden waarbij je ook wethouders informeert over de voortgang van- en uitdagingen binnen projecten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 27 november 2023 voor 24 uur per week;
2. Uurtarief maximaal € 97.50 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en Fee Flextender;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in het fysieke domein;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau civiele techniek;
5. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad6. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);

Gunningscriteria (weging)
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als civiel projectleider bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
8. Beschrijving van jou eigen rol in drie civiele referentie projecten geef dit duidelijk aan in het cv (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in het formuleren van opdrachten (projectplan, planning en risico-analyse) betreffende reconstructieprojecten in de openbare ruimte (20 punten);
10. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met stakeholders en bewoners participatie (10 punten);
11. Een afgeronde projectmanagement en UAV-GC cursus (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:

  • Het kunnen samenbrengen van alle relevante belangen (factoren en actoren);
  • Vasthoudend om voortgang te kunnen realiseren;
  • Omgevingsbewust en kunnen omgaan met (tegengestelde) belangen binnen en buiten de organisatie;
  • Problemen kunnen omzetten in passende oplossingen;
  • Eigenaarschap als basis toepassen.
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal op schrift en mondeling;

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 5 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.