Zuid-Holland
Geplaatst 1 maand geleden
2023-02-13

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Over ons team
De afdeling Wijkzaken bestaat uit vier teams waar het team Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR) onderdeel van is. Het team is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte in de breedste zin van het woord. Het werk wordt integraal uitgevoerd, waarbij alle aspecten van de openbare ruimte worden meegenomen zoals riolering, wegen, openbare verlichting, parkeren, groen en spelen.  Wij zijn trotse voorloper op het gebied van klimaatadaptieve maatregelen bij zowel reconstructies als nieuwbouw.

Het team bestaat uit 20 medewerkers (beheerders en projectleiders).
Als projectleider werk je aan boeiende opdrachten. De projecten zijn afwisselend.
Je zal onvermijdelijk wat chaos krijgen in de projecten met deadlines en hoge klantverwachtingen. Incasseringsvermogen en toch je positie houden en rust houden in het team zijn belangrijk om het werk zo goed mogelijk te doen.”

Opdracht
Je hebt ervaring met het vertalen van beleidsuitgangspunten naar projecten en (deel-) resultaten;
Je hebt ervaring met de aanleg, beheer en onderhoud van bijvoorbeeld wegen, riolering en civiele kunstwerken.
Je hebt aantoonbare ervaring met klimaatbestendige maatregelen bij herinrichtingsprojecten.
Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de projecten;
Je neemt de leiding om het projectresultaat te bereiken;
Zorgt voor de nodige afstemming met collega’s en externe partijen;
Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van een gestructureerde follow-up van de projecten;
Je stuurt projectteams aan en zorgt voor een effectieve afstemming en samenwerking;
Je bewaakt de projectkaders en rapporteert periodiek over de status en voortgang;
Je bent een probleemoplossers en anticipeert op veranderingen om het project op koers te houden;
Je kan effectief communiceren en afstemmen met bewoners en belanghebbenden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Kandidaat is uiterlijk beschikbaar per 15 maart 2023;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider in het fysieke domein binnen een gemeentelijke organisatie;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4.  ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
5.  Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Gunningscriteria (weging)
6.  Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Civiele Techniek (10 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als civiel projectleider bij een gemeentelijke organisatie (15 punten);
8. Beschrijving van jou eigen rol in drie projecten met aandacht voor het oplossen van knelpunten en behaalde successen gerelateerd aan gevraagde competenties, geef dit duidelijk aan in het cv (30 punten);  
9 Aantoonbare werkervaring in het formuleren van opdrachten betreffende reconstructieprojecten in de openbare ruimte (20 punten);
10. Uurtarief maximaal € 90,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en Fee Flextender) (15 punten);
11. Minimaal 2 referentieprojecten van herinrichtingsprojecten met klimaatbestendige maatregelen (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.
De huidige ingehuurde projectleider is ook uitgenodigd in te schrijven voor deze opdracht. In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

Competenties:

  • Het kunnen samenbrengen van alle relevante belangen (factoren en actoren);
  • Vasthoudend om voortgang te kunnen realiseren;
  • Omgevingsbewust en kunnen omgaan met (tegengestelde) belangen binnen en buiten de organisatie;
  • Problemen kunnen omzetten in passende oplossingen;
  • Teamspeler
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal op schrift en mondeling;

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 32 uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.