Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-20

Organisatie
Werken bij de gemeente Landsmeer is werken in een gemeente met grote ambities: korte lijnen, informele werkrelaties en grote onderlinge verbondenheid. Onze kernwaarde is ‘Samen’. Goed persoonlijk contact met elkaar en inwoners is ons veel waard. Als je onze collega wordt, heb je werk met veel zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en variatie. Bij ons kun je je ontwikkelen tot een allrounder. Als vanzelf dienen wij de Landsmeerders, Ilpers en Purmerlanders.

Opdracht
zelfstandig voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van civieltechnische projecten met o.a. de volgende aspecten:

 • Coördineren vooronderzoeken
 • Afstemming met Nutsbedrijven zodat die werkzaamheden vóór de projectuitvoering plaatsvinden
 • Bewonersparticipatie
 • Begeleiding en controle op SO, VO, DO en RAW bestek
 • Begeleiden aanbesteding i.s.m. inkoper
 • Directievoering en aansturing toezicht

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal €100,- exclusief BTw/inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
2. Een afgeronde hbo opleiding in de richting van civiele techniek;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider civiel in alle projectfasen;
4. Aantoonbare ervaring met gemeentelijke besluitvormingsprocessen en het in procedure brengen van raads- of collegeadviezen;
5. Aantoonbare ervaring in het vertalen van uitgangspunten en randvoorwaarden naar een functioneel en uitvoerbaar ontwerp;
6. Aantoonbare ervaring in het signaleren en beheersen van risico’s in een project;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider civiel (40 punten);
8. Een afgeronde cursus RAW-systematiek (10 punten);
9. Een afgeronde cursus EMVI gunnen (10 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met microstation (10 punten);
11. Uurtarief maximaal €90 euro exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (15 punten);
12. Aantoonbare werkervaring als projectleider civiel bij een gemeentelijke instelling (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties:

 • Verantwoordelijkheid
  Aanvaardt de risico’s en neemt de consequenties van gemaakte afspraken. Geeft noch
  anderen, noch de omstandigheden de schuld wanneer doelen niet worden bereikt.
 • Samenwerking
  Levert een constructieve bijdrage aan de samenwerking, in het bijzonder aan de sfeer en relaties binnen de groep of het team. Levert een actieve bijdrage in het formuleren en behalen van gemeenschappelijke doelen.
 • Plannen en organiseren
  Kan op een effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken.
 • Aansturen Aansturen van mensen en processen, daarbij de voortgang bewakend.
 • Communiceren Luistert en laat anderen uitspreken. Stelt ideeën en meningen op in begrijpelijke taal en drukt zich zowel mondeling als schriftelijk zodanig uit dat de boodschap goed overgebracht wordt op de ander. Signaleert belangrijke informatie en vraagt daarop door.

 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste vier kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 24 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 23 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Kandidaat kan pas starten als het VOG is aangeleverd bij de opdrachtgever.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 15 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 16 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 21 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

0 tot 24 uur (gemiddel 8 tot 16) uur, 12 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.