Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-02

Organisatie
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Over de afdeling Stadsbeheer (SB)
Werken voor Stadsbeheer is werken voor een van de meest diverse afdelingen binnen de gemeente. Hier verander je op een creatieve, veilige en duurzame manier de buitenruimte. Zowel boven als onder de grond. We steken de handen uit de mouwen om een omgewaaide boom weg te halen, analyseren verkeersdata en werken aan projecten waarbij we binnen een paar jaar de omgeving veranderen. Kortom, een afdeling vol daadkracht en dynamiek.

Opdracht
Als projectleider geef je leiding aan projecten op het gebied van integrale civieltechnische projecten. Je bent in staat om met de opdrachtgever een scherpe projectopdracht te formuleren en een bijbehorend projectplan op te stellen. Door een goede inrichting en aansturing van de projectorganisatie draag jij bij aan een verbetering en versterking van de openbare ruimte in Leidschendam-Voorburg.

Als civieltechnische projectleider houd jij je bezig met de volgende taken en verantwoordelijkheden:
– Adviseren over projecten in de openbare ruimte;
– Afstemmen met stakeholders en projectleden. Je participeert met burgers, bedrijven en instanties en initieert en bevordert de samenwerking;
– Begeleiding van technische plannen, aanbestedingstrajecten, contractmanagement, budgetbeheer, risicomanagement, projectadministratie en het omgevingsmanagement;
– Opstellen van een Programma van Eisen en het Plan van Aanpak;
– Regie voeren op een project vanaf de initiatieffase tot en met de aanbesteding en de uitvoering inclusief het aansturen van projectmedewerkers waaronder de directievoerder en de toezichthouder;
– Zorgen dat de projecten uitgevoerd worden binnen de beschikbare middelen en gestelde kaders (tijd, geld, kwaliteit, enz.)

Wat breng je mee:
– Kennis van en ervaring met projectmatig werken en het aansturen van civieltechnische projecten;
– Je hebt relevante werkervaring in het vakgebied van de civiele techniek;
– Je hebt HBO werk- en denkniveau;
– Je hebt een MBO- of HBO diploma civiele techniek;
– Bvk werkzaam geweest bij onze gemeente;
– Je bent samenwerkingsgericht, proactief, weet waar je het over hebt, communicatief vaardig

De opdracht wordt gegeven voor een periode van een jaar met de optie om jaarlijks te verlengen. Ieder jaar vindt een evaluatie plaats (te bespreken zaken zijn dan onder meer de wijze van samenwerking, de kwaliteit van geleverde werkzaamheden, bereikte resultaten en de houding intern en extern).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 in de richting van civiele techniek;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider in het fysieke domein binnen een gemeente;

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Civiele Techniek (10 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider civiel binnen een overheidsinstelling (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider civiele techniek (40 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het aansturen van projecten op het gebied van Civiel (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (20 punten).

Competenties
– Verantwoordelijk;
– Oordeelsvorming;
– Regisseren;
– Samenwerken;
– Resultaatgericht.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24-36 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.