Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2023-10-30

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
 Je werkt binnen het team Beheer Openbare Ruimte samen met collega’s aan de realisatie van onderhoud-, herinrichting- en nieuwbouwprojecten in de gemeente Zeist.

Opdracht
Je bent in staat om actief te schakelen met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever om koers te bepalen en je weet  wanneer op te schalen of een besluit op te halen. Jij bent de schakel tussen de aannemer en de opdrachtgever. Je stuurt een multidisciplinair projectteam aan en je hebt daarbij oog voor de diverse beheer variabelen (GROTICK). Je verliest inwoners,  belangengroepen, en collega’s, aannemer(s) en overige betrokken partijen tijdens de uitvoering van het project niet uit het oog. Je voelt je comfortabel in een dynamische omgeving. Vanzelfsprekend ligt de verantwoordelijkheid van de financiële bewaking bij jou als contractmanager en rapporteer jij over de voortgang aan de opdrachtgever.

Je doet dat in een gemeente die samenwerking met belanghebbenden hoog in het vaandel heeft staan. En ook met slagkracht wil werken aan resultaat. Dat is een uitdagende combinatie. 

Profiel
Je hebt een gerichte HBO-opleiding, bijvoorbeeld in de richting van Civiele Techniek. Verder heb je relevante werkervaring op het gebied van civiel projectmanagement en beschik je over een rijbewijs. Je kunt goed zelfstandig werken en durft koers te kiezen en lastige knopen door te hakken. Je houdt rekening met de aanwezige (politieke) gevoeligheden binnen en buiten de organisatie. Je bent communicatief sterk in woord en schrift en begrijpt de werking van social media. Je bent in staat om collegevoorstellen op te kunnen stellen waarbij je snapt welke bestuurlijke dilemma’s relevant zijn. Je kijkt breder dan alleen civiele projecten en hebt aantoonbare affiniteit/ervaring met vernieuwde vormen van aanbesteden en contracteren van aannemers. verkeer, groen en beheer. Je bent een teamplayer.  

Vereisten / knock-outcriteria
1. Kandidaat is beschikbaar per 15 november 2023 voor 36 uur per week;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Projectleider Civiel binnen een gemeente;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau Civiele Techniek.  

Gunningscriteria (weging)
4. Aantoonbare werkervaring met sturen op communicatie, omgevingsmanagement, politieke antenne en de informatievoorziening met partners, inwoners en stakeholders (20 punten);
5. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Projectleider Civiel binnen een gemeente (30 punten);
6. Minimaal 4 jaar werkervaring in de afgelopen 6 jaar binnen een overheidsorganisatie met multidisciplinaire projecten (water, groen, verkeer, infrastructuur) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met vernieuwde vormen van aanbesteden (15 punten);
9. Uurtarief maximaal € 115,- excl. BTW / incl. reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent sociaal vaardig;
 • Je kunt zelfstandig werken;
 • Je bent een teamplayer
 • Je bent in staat om medewerkers te coachen en te reflecteren op hun gedrag;
 • Je bent communicatief sterk in woord en schrift;
 • Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
 • Je hebt een bestuurlijke en politieke antenne binnen en buiten de organisatie

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Uurtarief maximaal € 115,- excl. BTW / incl. reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di  – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden in overleg met de kandidaten gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 2 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 30 oktober 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 30 oktober 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 31 oktober 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.