Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk

Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Opdracht
Een beginnend projectleider civiel, vastgoed & duurzaamheid die in samenwerking met een senior projectleider maar ook zelfstandig en pro actief projecten op pakt van voorbereiding, uitvoering tot overdracht naar beheer organisatie. Voor de projectleider zijn er op inhoud van de diverse disciplines collega’s beschikbaar voor input. Zowel in de voorbereiding, contractvorming en uitvoering komt het zwaartepunt van de werkzaamheden op de schouders van de projectleider civiel, vastgoed & duurzaamheid, dus we zoeken een echte doener en niet alleen regelaar! Binnen de afdeling Openbare Werken moeten de mogelijkheden die er zijn op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptie in de manier van denken en werken meer worden geïntegreerd. De projectleider civiel, vastgoed & duurzaamheid is verantwoordelijk voor het meenemen van de collega’s in deze manier van werken en denken. Ook het onderzoeken van in de gemeente nieuw toe te passen technieken op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptie is de verantwoordelijkheid van de projectleider civiel, castgoed & duurzaamheid. Tijdverdeling tussen projecten en duurzaamheid is ongeveer 50–50.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, richting bouwkunde en/of civiele techniek;
2. Bereid na een jaar in dienst te treden bij de gemeente Edam – Volendam;
3. Uurtarief maximaal € 67,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
4. Beschikbaar per 9 januari 2023.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, richting bouwkunde (20 punten);
6. Afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, richting civiele techniek (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met duurzaamheid/klimaatadaptie (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten).

Competenties

  • Samenwerken;
  • Communicatief vaardig op alle niveaus;
  • Leiderschap;
  • Daadkrachtig;
  • Bestuurlijke sensitiviteit;

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9/10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.