Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 weken geleden
2024-02-11

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.
In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van ruim 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt.

We hebben grote opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en een circulaire en inclusieve economie. Deze ambities maken we waar door een intensieve samenwerking met collega’s van alle teams, onze inwoners, partners in de gemeente, het college en de raad.

Afdeling
Je komt te werken binnen het team Beheer Openbare Ruimte. En meer specifiek in het cluster kunstwerken en water.

Opdracht
De afdeling Beheer Openbare Ruimte is verantwoordelijk voor de totale buitenruimte in de gemeente De Ronde Venen. De afdeling voert diverse soorten werkzaamheden uit. Zoals het verzorgen van het dagelijks onderhoud en beheer van de buitenruimte. Groot onderhoud werkzaamheden en uiteraard reconstructie en renovatie. Van onder andere rioleringen, wegen, civiele kunstwerken, groen projecten en verkeersmaatregelen. Voor de werkvoorbereiding, projectleiding, aanbestedingen en communicatie met inwoners, bestuur en belanghebbenden zoeken wij een ervaren projectmanager/leider beweegbare bruggen en civiele kunstwerken. De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het zelfstandig uitvoeren van (renovatie) projecten op het gebied van civiele kunstwerken (Van PVE tot oplevering, directievoering en uitvoering);
 • Contractmanagement;
 • Het opstellen en beoordelen van contractstukken voor ingenieursbureaus en aannemers;
 • Ontwerpen beoordelen en afstemmen;
 • Afstemming met stakeholders;
 • Aansturen ingenieursbureaus, in bestek fase;
 • Opstellen inkoopstrategie;
 • Voeren van aanbestedingen, civiele kunstwerken en wegen;
 • Projectleiding reconstructie beweegbare bruggen;
 • Projectleiding reconstructie houten en betonnen bruggen,

Gewenst is dat de kandidaat ervaring heeft met:

 • de projectleiding van civiele kunstwerken reconstructies, zowel civiel als elektrisch en mechanisch;
 • werkvoorbereiding;
 • AutoCad;
 • bestuurlijke afstemming.

Kandidaten die aan het begin van hun carrière staan nodigen wij zeker uit om te reageren en te beoordelen of we samen tot een passende overeenkomst kunnen komen. Uiteraard dient de tariefstelling van een junior projectleider aan te sluiten bij zijn/haar niveau.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor niveau;
2. Uiterlijk beschikbaar per 15 maart 2024 voor minimaal 24 uur per week.
3. Een maximum uurtarief van €100,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
4. Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke overheid met werkzaamheden in de fysieke leefomgeving.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Civiele techniek (40 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeentelijke overheid met werkzaamheden in de fysieke leefomgeving (30 punten);
7. Aantoonbare ervaring in projectleiding beweegbare bruggen én standalone Sil klasse 2 (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in advisering én bestuurlijke afstemming (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

 • Door je sterke communicatieve vaardigheden en energieke karakter denk je in oplossingen en weet je de mensen te binden;
 • Je zoekt – organisatie breed – samenwerking op, vindt het vanzelfsprekend om betrokken te zijn en bereikt doelen en resultaten daardoor (ogenschijnlijk) moeiteloos;
 • Je bent tactisch en operationeel goed onderlegd;
 • Daarnaast ben je gewend in een complexe bestuurlijke omgeving te werken;
 • Communicatief vaardig en in staat om bestuur, omwonenden en collega’s te betrekken en geïnformeerd te houden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten:
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Voor kantoor functies waarin het mogelijk is om op afstand te werken, is 50% thuiswerken gebruikelijk. Het kan voorkomen bij een specifieke opdracht dat aanwezigheid op kantoor verplicht is op meerdere of alle werkdagen.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 15 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 14 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).


Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 7 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden vrijdag 9 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 12 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 - 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.