Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners. 

Opdracht
De gemeente Kaag en Braassem heeft honderden kunstwerken, waaronder: vaste bruggen, beweegbare bruggen, duikerconstructies, grondkeringen en aanleg voorzieningen. Voor het beheer van deze kunstwerken is een beheerplan opgesteld. Als civiel kunstwerkbeheerder ben je verantwoordelijk voor een doeltreffendheid en doelmatig beheer en onderhoud van de civieltechnische kunstwerken. Je werkt nauw samen met de beheerders in de vakgebieden riool, grijs en groen, legt actief verantwoording af aan het management en hebt de politieke sensitiviteit om gevoelige vraagstukken onder de aandacht van de verantwoordelijk wethouder te brengen.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Het opstellen van voortgangsrapportages;
 • Het adviseren aan de beheerder(s) en wethouder;
 • Het invullen en begeleiden van interne procedures;
 • Het beoordelen van ontwerpen in SO-, VO-, DO- en Besteksfase;
 • Het beoordelen van opgestelde RAW bestekken en geïntegreerde contracten;
 • Het beoordelen opgestelde budgetten;
 • Het namens de opdrachtgever aanvragen van vergunningen;
 • Omgevingsmanagement, keukentafelgesprekken, afstemmen werkzaamheden op particuliere terreinen;
 • Het aanvragen van offertes, uitvoeren van een second opinions;
 • Bewaken van interne budgetten en MJOP’S.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 2 januari 2022 voor minimaal 36 uur per week;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding Civiele Techniek;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar projectleider Civiele kunstwerken;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider civiel binnen een gemeentelijke instelling (40 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met omgevingsmanagement (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het beoordelen en opstellen van ontwerpen in SO-, VO-, DO- en Besteksfase (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar werkervaring met het aanvragen van vergunningen, opvragen van offertes en uitvoeren van een second opinions (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief sterk in woord en geschrift
 • Samenwerken
 • Politiek – bestuurlijk sensitief

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.