Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-20

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. _Met hart voor de stad samen bouwen aan het __Zoetermeer van vandaag én morgen._ Dat is de missie waar wij voor gaan!

De afdeling Stadsbeheer heeft als missie: “Samen aan de kwaliteit van de stad werken”. Stadsbeheer zorgt samen met de Zoetermeerders voor de kwaliteit van de leefomgeving en de duurzame instandhouding en onderhoud van de openbare ruimte in een door de Raad vastgestelde kwaliteit en tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. 
Stadsbeheer is binnen de directie Stad de integrale beheerorganisatie die verantwoordelijk is voor het beleid, de programmering en (de regie op) de uitvoering van alle activiteiten die nodig zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. 
Stadsbeheer levert dagelijks een grote verscheidenheid aan diensten en producten: van boomverzorging tot straatvegen, van openbare verlichting tot rioolbeheer. 
Stadsbeheer doet dit voor alle mensen in die in Zoetermeer wonen, werken of de stad bezoeken.

Team Ontwerp& Realisatie is een  ambitieuze team. Team O&R is betrouwbaar in het nakomen van afspraken en is “gewoon” goed in het leveren van ingenieursdiensten voor onze interne opdrachtgevers. Wij staan voor het maatschappelijk belang om samen met betrokken partijen een hoogwaardige en toekomstbestendige leefomgeving te creëren in Zoetermeer.

Opdracht
Je bent als projectleider Civiele Techniek eindverantwoordelijk voor het afgesproken werkresultaat voor werken in relatie tot (her)inrichting en reconstructies van de openbare ruimte. Met dit soort werken wordt gestuurd op het bereiken van een resultaat, binnen afgebakende kaders, doelstellingen en middelen. Je stelt de projectopdracht op,  stuurt en rapporteert op de bekende GROTICK elementen. In een infrastructureel herinrichtingsopgave zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd. Je doorloopt de faseringen door tijdig en volgens de kwaliteitsstandaarden de producten te leveren die binnen de werkfases zijn afgesproken. Je bent resultaatverantwoordelijk voor de eindproducten die gekoppeld zijn aan de Go/ No Go momenten naar een volgende fasering. Je handelt omgevingssensitief waarbij je op basis van de communicatie- en participatiestrategie stakeholders op een juiste wijze betrekt. Daarnaast schakel je tijdig met de ambtelijk opdrachtgever tussen de techniek, omgeving en politiek.

In de positie van projectleider is het van belang dat je daadkracht toont en over groot verantwoordelijkheidsbesef beschikt. Dit kan zich uiten in je budgetbeheer of het op de juiste manier betrekken van de stakeholders. Je gaat gestructureerd, plan- en procesmatig te werk en gebruikt je analytische vermogen om samen met collega’s een werkresultaat op te leveren die optimaal beheersbaar is. In onze politiek-bestuurlijke organisatie weet jij je weg prima te vinden en haalt voldoening uit het schakelen met verschillende afdelingen. Je communicatieve vaardigheden sluiten hierop aan en je weet net zo makkelijk op schrift te rapporteren als mondeling betrokkenen te informeren.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij);
2. Minimaal een afgeronde opleiding op mbo 4 niveau in de richting van Civiele techniek/ Bouwkunde;
3. Aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar met UAV en RAW systematiek (duidelijk weergegeven in het cv);
4. Aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar met projectmatig werken principes zoals Prince2 of IPM;
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider voor het leiden van een civiel technisch project;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectleider Civiel binnen een gemeentelijke organisatie (25 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Projectleider Civiel met de verantwoordelijkheid om sturing te geven aan werkvoorbereiders, ontwerpers, directievoerders en toezichthouders en externe ingenieursbureaus (duidelijk weergegeven in het cv) (30 punten);
8.  Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Projectleider Civiel binnen complexe ontwikkelingsprojecten (Bouw -en Woonrijp maken BRM/ WRM) (15 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met omgevingsmanagement inclusief participatietrajecten (duidelijk weergegeven in het cv) (20 punten);
10. Een maximaal uurtarief van € 97,25 incl. reiskosten / fee Flextender en excl. btw (15 punten).

Competenties
– Resultaatgericht;
–  Projectmatig werken;
–  Sterke communicatieve vaardigheden;
–  Proactief in samenwerken en organiseren;
–  Organisatievermogen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 11 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.