Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2024-01-07

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Ter versterking van het Team Projecten Openbare Ruimte zijn wij op zoek naar een ervaren projectleider. Team Projecten Openbare Ruimte bestaat uit circa 35 vaste medewerkers en een flexibele schil, bestaande uit projectleiders, ontwerpleiders, directievoerders, toezichthouders en (project)ondersteuning. 

Team Projecten Openbare Ruimte is verantwoordelijk voor het projectmatig realiseren van civiel- en cultuurtechnische projecten. De projecten kunnen betrekking hebben op ruimtelijke ontwikkeling en op herinrichting van de openbare ruimte. Van initiatieffase tot en met de overdracht aan de beheerders. Projecten in de openbare ruimte worden steeds complexer door de verschillende opgaven en vraagstukken die in de projecten samenkomen. Denk daarbij aan leefbaarheid, mobiliteit, duurzaamheid, klimaatadaptatie, energietransitie en assetmanagement. Daarnaast bereiden wij ons voor op de komst van o.a. de Omgevingswet en zitten wij in de transitie naar Gebiedsgericht Werken. De complexiteit van projecten vraagt om strategische afwegingen en rekenschap van de politieke, financiële en/of maatschappelijke impact. 

Als projectleider openbare ruimte ben je integraal verantwoordelijk voor de realisatie van civiel- en cultuurtechnische projecten in de openbare ruimte. Je werkt professioneel en projectmatig en je beheerst het vak van projectmanagement uitstekend. Je werkt nauw samen met je opdrachtgevers, je adviseert hen over het project en zorgt voor een goede opdrachtformulering. Je bent de centrale schakel in de samenwerking met interne en externe stakeholders. Je bent de regisseur in participatieprocessen en het aanspreekpunt voor inwoners. Je bent daarbij ook verantwoordelijk voor de communicatie intern en extern, inclusief het tijdig informeren van het lijnmanagement.

Meer inhoudelijk ben je in de rol van projectleider o.a. verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie, planning, ramingen, contractvorming, controle en de veiligheid van de projecten die je leidt. Je bewaakt continu de kwaliteit, planning, het budget en de risico’s van de projecten.

Wie ben je?
Je bent een verbinder, je luistert goed en je communiceert helder. Je leidt een projectteam met enthousiasme en je weet de projectteamleden betrokken te houden en te coachen daar waar het nodig is. Je bent creatief, pragmatisch en resultaatgericht. Je weet tegenstrijdige belangen en standpunten samen te brengen tot reële en gedragen oplossingen, binnen de vastgestelde kaders. Je kan strategisch denken en handelen. Bij de stappen die je zet heb je ook oog voor de politiek-bestuurlijke context waarbinnen je opereert en de maatschappelijke impact. Je weet wanneer je wat moet communiceren en hoe je verwachtingen zowel intern als extern moet managen.

Wat vragen wij?
Je beschikt over tenminste een afgeronde HBO opleiding en je hebt kennis en ervaring met de specifieke werkzaamheden van het team en civieltechnische werken. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met projectmanagement en verschillende contactvormen (o.a. UAV en UAVgc). Ook heb je ervaring met Systeemgerichte Contractbeheersing en ervaring met functioneel specificeren. Aantoonbare ervaring met werken in een omgeving met slappe bodem /zettingsgevoelig gebied

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5  jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Projectleider Openbare Ruimte.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting civiele techniek (10 punten).
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectleider Civiele techniek Openbare Ruimte (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met verschillende contactvormen (o.a. UAV en UAVgc) (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Systeemgerichte Contractbeheersing en werkervaring met functioneel specificeren (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met werken in een omgeving met slappe bodem /zettingsgevoelig gebied (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het regisseren van participatietrajecten (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– klantgericht;
– integraal kunnen werken;
– creatief;
– communicatief vaardig;
– verantwoordelijk;
– zelfstandige oordeelsvorming;
– kunnen regisseren;
– samenwerkingsgericht;
– resultaatgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11/12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (is hybride werken mogelijk ja/nee)

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in overleg met de kandidaten. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 9 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 4 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 5 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 8 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.