Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-26

Organisatie
De gemeente Wijk bij Duurstede is met bijna 24.000 inwoners een kleinere gemeente maar we zijn ‘groot genoeg om klein te blijven’. Dat betekent ook keuzes maken. We doen niet alles, maar kiezen vooral bewust voor wat we wél doen. En we doen het samen. Met elkaar, in teams, in projecten, met ons bestuur en met collega’s in de regio. We doen ons werk in het midden van en mét de Wijkse samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. We zijn een ambitieuze informele organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen biedt om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Nieuwsgierig geworden? Meer info vind je op www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl en www.wijkbijduurstede.nl

Opdracht
In de gemeente Wijk bij Duurstede hebben we verschillende (tijdelijke) locaties voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast zijn er meerdere vluchtelingen ondergebracht bij particulieren. Een gedreven team van gemeentelijke collega’s en een locatiemanager werkt samen met de ketenpartners Stichting Binding, de vluchtelingenwerkgroep en de regionale sociale dienst om de vluchtelingen te huisvesten en te ondersteunen. Daarbij maken we gebruik van vele maatschappelijke initiatieven en aanbod van lokale organisaties.

Wij zijn op zoek naar een projectleider hulp, (nood)opvang en maatschappelijke initiateven Oekraïense vluchtelingen (24 uur per week) die zo snel mogelijk aan de slag kan. Wij zijn op zoek naar een kandidaat die een mensgerichte organisatiebenadering centraal stelt en daar zijn eigenstandige natuurlijke positie inneemt.

Als projectleider houd je je met het volgende bezig:

 • Je bouwt voort op de ontwikkelde aanpak voor de gemeentelijke (nood)opvang rondom de instroom, begeleiding en uitstroom van vluchtelingen;
 • Je coördineert het ambtelijk en bestuurlijk overleg, bereidt deze goed voor en zorgt voor opvolging van de acties en besluiten;
 • Je houdt het (financieel) overzicht, bewaakt de voortgang van de verschillende trajecten en zorg voor heldere communicatie over de voortgang;
 • Je coördineert de op- en eventuele afbouw van opvanglocaties, dit in nauwe samenwerking met de locatiemanager waarvoor jij het eerste aanspreekpunt bent;
 • Je bent het algemene aanspreekpunt voor gastgezinnen, ketenpartners en andere relevante organisaties en belanghebbenden;
 • Je werkt samen met onze regiogemeenten en zoekt de afstemming als het gaat om het maken van beleid en de uitvoering daarvan;
 • Samen met onze accounthouders stel je de jaarlijkse subsidie(regeling) vast voor Vluchtelingenwerk Wijk bij Duurstede en Binding voor hun aandeel in de ondersteuning van de Oekraïense vluchtelingen en zorg je ervoor dat deze (meer)jaarlijkse subsidie in lijn is (of komt) met de begroting;
 • Samen met onze adviseur crisisbeheersing (ACB-er) monitor je de ontwikkelingen in de veiligheidsregio Utrecht en neem je deel aan een overleggen met de VRU en VNG;
 • Op strategisch, tactisch en operationeel niveau adresseer je kansen en risico’s/knelpunten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar op het gebied van Oekraïense hulp en opvang bij of in opdracht van een gemeente;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectleider bij een overheidsorganisatie
4. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 12 februari 2023 voor 24 uur per week verdeeld over 5 werkdagen.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in de richting van Organisatie- Begeleidings- of Bestuurskunde (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met de communicatie met en aan college en bestuur bij een gemeentelijke organisatie (20 punten);
7. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectleider bij een overheidsorganisatie (30 punten);
8. Aantoonbaar netwerk bij maatschappelijke organisaties in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede, zoals kerken, scholen, sportclubs en Rotaryclubs (benoem duidelijk in het cv) (15 punten);
9. Maximum uurtarief van €105,00 exclusief btw, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Hebt gevoel voor samenwerking zowel intern als met onze ketenpartners en overige maatschappelijke organisaties;
 • Bent een stevige en empathische gesprekspartner op alle niveaus;
 • Beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Bent van nature nieuwsgierig en functioneert optimaal in een snel veranderde omgeving;
 • Bent een verbinder en straalt leiderschap uit. 

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Maximum uurtarief van €105,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen:  in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 31 januari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 30 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 25 januari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 26 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 27 januari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 8 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.