Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-02-04

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Voor het centraal verzamelen, ontsluiten en delen van data gaat provincie Utrecht werken met een generiek dataplatform. Met dit platform zijn makkelijker dwarsverbanden tussen verschillende datasets te leggen en analyses te maken.

Als projectleider Dataplatform zorg je ervoor dat de Azure-omgeving (in de cloud) voor data-engineering, BI en data-analyse wordt ingericht en geïmplementeerd. De provincie heeft gekozen voor de volgende strategie voor invoering van het dataplatform: “klein beginnen op basis van use cases en vervolgens doorgroeien”. Concreet betekent dit dat er een business case moet worden geformuleerd, een aanbestedingstraject doorlopen voor een externe leverancier en de datagovernance voor het gebruik van het dataplatform wordt ingericht. Daarnaast moeten interne medewerkers worden opgeleid en processen worden ontworpen.

Je bent bekend met Azure resource management en zorgt voor beheersing van de kosten die met het gebruik van het platform samenhangen. Uiteraard zorg je ervoor dat de Azure-omgeving goed aansluit op de andere IT-omgevingen van de provincie (m.n. vooral Active Directory) en voor mogelijkheden voor doorontwikkeling op (inter)provinciaal vlak.

Je opereert als projectleider en zorgt met het projectteam voor gebruik en adoptie van het dataplatform in de organisatie. Je werkt samen met collega’s vanuit de technische kant (architectuur, informatieveiligheid, privacy, beheer) én de gebruikerskant (beleidsdomeinen en BI-afdeling). Dit betekent dat je goed kunt communiceren met beide werelden en je je goed kunt redden met technisch jargon, maar dit ook begrijpelijk kunt maken voor (minder technische) beleidscollega’s.

Je rapporteert aan de interne opdrachtgever; in je rol als projectleider stuur je de collega’s in je projectteam aan.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau;
2. Gecertificeerd en aantoonbare werkervaring met projectmanagement technieken Prince-2;
3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van het aanbesteden en implementeren van complexe ICT-projecten;
4. Minimaal 5 jaar werkervaring als projectmanager binnen een overheidsorganisatie;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare kennis van dataplatforms in het algemeen en MS Azure (60 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als projectleider van complexe projecten (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Persoonlijke eigenschappen       

 1. Je hebt een proactieve werkhouding
 2. Je bent kwaliteits- en resultaatgericht
 3. Je bent flexibel
 4. Je zoekt de verbinding met de gebruikers, de leveranciers en je collega’s
 5. Je neemt verantwoordelijkheid en bent eerlijk en integer.

Kenmerkende Vaardigheden                                   

 1. Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 2. Je hebt goede onderhandelingsvaardigheden en bent gewend om doelgericht te blijven tijdens (politiek) beladen situaties
 3. Je hebt overtuigingskracht
 4. Je bent analytisch sterk
 5. Je kunt goed en begrijpelijk communiceren met zowel technische collega’s als (minder technische) beleidscollega’s

Kennis                                              

 1. Kennis van het formuleren van PvE, dienstenbeschrijvingen, Service Levels, implementatieaspecten en gewenste regievoering ten behoeve van aanbestedingen
 2. Bekend met relevante wet- en regelgeving inclusief de Aanbestedingswet en de toepassingen daarvan in het kader van Leveringen en DienstenKennis van Managed services op het gebied van netwerken, monitoring en beheerprocessen
 3. Kennis en ervaring met het snijvlak financiën, contractbeheersing, risicomanagement, procesbeheersing en kwaliteitsmanagement
 4. Je hebt brede theoretische kennis van de IT- en Cloud architectuur
 5. Je hebt gespecialiseerde kennis van integratie-, data-architectuur en informatieveiligheid en technische infrastructuur;
 6. Kennis en ervaring op het gebied van implementatie van complexe ICT voorzieningen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja, in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 15 februari 2024 tussen 12:30 en 15:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 31 januari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 1 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 5 februari 20224, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.