Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2024-02-07

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.
In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van ruim 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt.

We hebben grote opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en een circulaire en inclusieve economie. Deze ambities maken we waar door een intensieve samenwerking met collega’s van alle teams, onze inwoners, partners in de gemeente, het college en de raad.

Opdracht
De gemeente De Ronde Venen is begonnen met het digitaliseren van alle personeelsdossiers. Naast het wegwerken van achterstanden wordt van de projectleider verwacht om het proces toekomstbestendig in te richten. Denk hierbij aan alles digitaal tenzij, en het verder automatiseren en slimme koppelingen realiseren met aanverwante processen en systemen.

Wij zoeken een projectleider voor 36 uur per week. Omdat het om gevoelige HR-informatie gaat zien we graag dat de projectleider ervaring heeft als P&O-adviseur. Dat helpt naar ons idee ook bij het snel begrijpen van de processen en systemen. We werken overigens met Youforce (Visma-Raet).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als P&O-adviseur;
3. Aantoonbare werkervaring als projectleider binnen het vakgebied HR (benoem duidelijk in het cv);
4. Aantoonbare kennis van en werkervaring met Youforce (Visma-Raet) (benoem duidelijk in het cv);
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het IT-landschap bij gemeenten (benoem duidelijk in het cv);
6. Een maximum uurtarief van € 95,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk verkeer en Fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bedrijfskunde, HRM of project- en programmamanagement (10 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als P&O-adviseur (benoem duidelijk in het cv) (30 punten);
9. Aantoonbare kennis van en werkervaring met aanverwante applicaties van het EHRM-systeem (benoem duidelijk in het cv) (20 punten);
10. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als HR adviseur bij de overheid (20 punten);
11. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen jaar 5 jaar met het aansturen van een projectteam binnen gemeenten en het geïnformeerd houden van de stakeholders (benoem duidelijk in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Uitstekende adviesvaardigheden;
 • Teamplayer;
 • Communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Resultaatgericht;
 • In staat om verwachtingen, behoeften en wensen te vertalen naar de best passende oplossing;
 • In staat een team te vormen, te binden en aan te sturen;
 • In staat om een opdracht tijdig tot een goed einde te brengen.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland (digitaal) op vrijdag 9 februari 2024 tussen 09.00 uur en 11.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 8 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast tot en met 31 december 2024. Daarna kan maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassing aan de Opdrachtgever plaatsvinden.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 1 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 2 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 8 februari, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 5 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.