Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2024-01-29

Organisatie
Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals werken voor twee gemeentebesturen die samen 60.000 inwoners vertegenwoordigen.

Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving en centraal in het Groene Hart. De organisatie kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Opdracht
De huidige productopbouw is niet toereikend op de specialistische jeugdzorg. Er zijn al verschillende jaren problemen met de vier aanbieders op de zware jeugdzorg die regionaal wordt ingekocht; Youké, het Leger, Timon en de Rading.

Er zijn verschillende wegen bewandeld om hieruit te komen. Dit heeft echter nog niet geleid tot een oplossing.

Uit de interne evaluatie van EHDK en de externe evaluatie op het segment specialistisch weinig voorkomende jeugdzorg (zware jeugdzorg IAG, HSGGZ) komt naar voren dat er aanpassingen aan de huidige contracten en structuur wenselijk zijn.

Het doel is om pragmatisch tot een toekomst bestendige oplossing komen voor het onderdeel zware ambulante specialistische jeugdhulp

We starten vanuit de regio een samenwerking middels gesprekstafel op om in 2024 tot een nieuw gedragen arrangement te komen (bestaande praktijken en modellen uit andere regio’s gebruikend en eventuele gebleken gebreken overwinnend), met de actieve inzet van de aanbieders op dit segment. Dit vormt een strategisch partnerschap.

Doel is om 1 juli 2024 live te gaan, wat ambitieus is. Eventuele benodigde veranderingen voor lokale teams en inkoopbureau worden in deze pilot mee ontwikkeld. Idem voor volume- en prijsontwikkelingen.

Deze pilot zal onderdeel uitmaken van de ontwikkeling van het inkoopmodel naar aanleiding van de evaluatie inkoopmodel Utrecht West door EHDk (juli 2023). Zodra de pilot live is, dient deze na evaluatie opgenomen te worden in de nieuwe inkoopsystematiek vanaf 1-1-2027 of zo mogelijk eerder.

Aanleiding opdracht
De aanleiding kent vier onderdelen. Ten eerste de beperkingen die het huidige model van producten en diensten aan zowel de regio als de zorgaanbieders oplegt. Hierdoor komt de samenwerking, transformatie en transitie binnen de specialistische en hoog specialistische Jeugdzorg onvoldoende van de grond.

Ten tweede spelen de landelijke ontwikkelingen in de hervormingsagenda, het toekomstscenario jeugdhulp hierin een rol. De zware jeugdzorg is aan hervorming toe en hier wordt door het Rijk op gestuurd.

Ten derde is er een start gemaakt met de inhoudelijke doorontwikkeling van de inkoop waarvan de start de interne evaluatie van de inkoop jeugd en Wmo 2022-2024 was. Hieruit kwamen voor de zware jeugdzorg de volgende ontwikkelopgaven naar voren.

Tot slot is er bij aanbieders op dit segment uitgevraagd hoe ze de huidige inkoop hebben ervaren en wat ze zelf aan ontwikkelingen wenselijk achten. Al deze componenten dienen te worden meegenomen in de doorontwikkeling van de zware jeugdzorg in onze regio.

Doel
Het ontwikkelen van een samenwerkingsvorm en model voor  zware jeugdzorg zodat de  jongeren in Utrecht-West zo snel mogelijk passende hulp krijgen. Hierbij uitgaande van ieders verantwoordelijkheden, expertise en het te bereiken doel voor de jongeren

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een soortgelijke functie bij een gemeente;
2. Aantoonbare werkervaring met inkoop- en contractmanagement;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Aantoonbare werkervaring binnen het Sociaal Domein met de Jeugdwet en Wmo;
5. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider in het Sociaal Domein (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring jeugdwet en Wmo (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring en relevante kennis van de inkoopprocessen binnen het sociaal domein/zorglandschap (benoem een duidelijk voorbeeld in het cv.) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het inkoopmodel van de Jeugdhulp regio Utrecht West(20 punten).
10. Uurtarief maximaal €110,00 exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op  vrijdag 2 februari 2024, tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 1 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Gemeente Woerden heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een toeleverancier bent die de tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 26 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 29 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 30 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 - 16 uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.