Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-19

Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 155 medewerkers in dienst. Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. Elke dag is anders met deze collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Ook zijn er korte lijnen met het gemeentebestuur en het management. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners, maar ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: duidelijk, samenwerken en verbindend.

Opdracht
De gemeente Baarn bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Vanuit het lokale programma Omgevingswet werken projectleiders en programmamanager hard aan de noodzakelijke stappen om bij inwerkingtreding goed voorbereid te zijn op de nieuwe vereisten.

De digitale component speelt hier een belangrijke rol in. De noodzakelijke applicaties staan gereed om functioneel ingericht danwel doorontwikkeld te worden. Doel is om bij inwerkingtreding van de Omgevingswet aan te kunnen sluiten op de landelijke voorzieningen DSO en de juiste informatie te kunnen ontsluiten.

We zijn hiervoor op zoek naar een projectleider DSO. Jouw opdracht in hoofdlijnen:

 • Je sluit periodiek aan bij het programmateam Omgevingswet;
 • Je maakt op basis van geïnventariseerde acties een plan van aanpak voor het gereedzetten van de noodzakelijke onderdelen voor aansluiting op het DSO. Hierbij horen:
  • Doorontwikkeling en inrichten van de VTH-omgeving (Powerbrowser);
  • Technisch inrichten van de regelomgeving (BerkeleyBridge);
  • Inrichten van de Plansoftware (Tercera);
  • Het realiseren van de noodzakelijke koppelingen (met o.a. zaaksysteem);
  • Inrichten van de samenwerkingsfunctionaliteit DSO (incl. Behandeldiensten);
  • Het opstellen van een testplan
  • Mede-uitvoering training medewerkers
 • Je geeft uitvoering aan bovenstaand plan van aanpak;
 • Je neemt namens deel aan regionale overleggen over het DSO en voert samen met partners ketentesten uit;
 • Je stuurt de leveranciers aan;
 • Je geeft een doorkijk van het noodzakelijke structurele beheer na inwerkingtreding van de Omgevingswet (financieel en organisatorisch);
 • Je trekt bij de uitvoering van deze opdracht samen op met de adviseur informatie, de functioneel beheerder en de projectleider werkprocessen;
 • Je treedt in overleg met de betrokken medewerkers bij het voorbereiden van de noodzakelijke onderdelen voor de aansluiting op het DSO;
 • Je bent flexibel in het bedenken van oplossingen bij veranderende kaders of planning vanuit het Rijk.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider ICT;
3. Kandidaat is beschikbaar per maandag 3 juli 2023 voor 8 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met minimaal 2 van de volgende applicaties: Tercera, Berkeley Bridge en Prowerbrwoser (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als projectleider binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten);
7. Een inhoudelijke visie, toegelicht in een korte motivatie van maximaal een half A4 geschreven door de kandidaat zelf, op de veranderende werkwijze onder de Omgevingswet (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het werken binnen een programmateam (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent:

 • In staat om de samenhang tussen het project en de andere Omgevingswet-onderdelen te bewaken;
 • Goed in staat om in teamverband te werken;
 • Zowel analytisch als pragmatisch;
 • Flexibel en oplossingsgericht;
 • Communicatief vaardig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 22 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 21 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
 • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 16 juni 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 19 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 20 juni 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

9 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.