Job Location
Overijssel
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-08

Organisatie
Beleef de Gemeente Zwartewaterland
De gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen en een mooi buitengebied. Genemuiden staat bekend om zijn grootschalige tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een rijke en eeuwenoude historie. Zwartsluis heeft veel watersport en scheepsbouw en fungeert als toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zwartewaterland is dus een bedrijvige én een groene gemeente, prachtig gelegen aan het Zwartewater. Belangrijk daarbij is het behoud van evenwicht tussen economie en ecologie. Kenmerkend is verder het respect van de mensen naar elkaar en de betrokkenheid van de gemeenschappen bij onze samenleving.

Bij de gemeente Zwartewaterland werken we met ongeveer 170 mensen. Het is overzichtelijk, persoonlijk en collegiaal. Samen creëren we de beste ondersteuning voor onze inwoners, door breed te denken op een kleinschalige manier en altijd met een passende oplossing. Daarvoor maken wij ons hard. Onze kernwaarden zijn: participatief, integer, integraal en kwaliteitsgericht.

Onze organisatie kent weinig hiërarchie en veel korte lijnen. Als medewerker van Zwartewaterland draag je grote verantwoordelijkheden. Je wordt uitgedaagd om buiten vakspecialistische kaders te denken. Daarbij hanteren we vanzelfsprekend moderne arbeidsvoorwaarden.

Vanuit ons kantoor in Hasselt, aan de rand van de binnenstad, ben je binnen 10 minuten op de A28. Prima bereikbaar vanaf bijvoorbeeld Zwolle, Meppel en Kampen.

Opdracht
Medewerker zal als projectleider primair uitvoering moeten geven aan de door de raad vastgestelde warmtetransitievisie. Daarnaast zal de projectleider samen met de medewerker energietransitie uitvoering geven aan het aspect energietransitie. Beide taken zijn zowel inhoudelijk-beleidsmatig als uitvoerend gericht.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
2. Kandidaat is beschikbaar per maandag 20 maart 2023 voor minimaal 18 uur per week;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider energie- en warmtetransitie bij een gemeentelijke instelling.

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in de richting van Ruimtelijke ordening, planologie of sociale geografie (15 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Projectleider energie- en warmtetransitie bij een gemeentelijke instelling (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied van wijkuitvoeringsplannen (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van (bewoners) participatie trajecten ( Noem hiervan minimaal 1 voorbeeld in het cv) (25 punten);
8. Aantoonbaar netwerk binnen de regio Zwolle op het gebied van het energievraagstuk (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet

Competenties

  • Je kunt beleidsmatig en strategisch adviseren en handelen in een politiek-bestuurlijke omgeving
  • Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch en communicatief vermogen.
  • Je bent een netwerker en weet netwerken op te bouwen en te onderhouden.
  • Je bent resultaatgericht, initiatiefrijk, samenwerkingsgericht en klantvriendelijk. Jouw schrijfstijl is kort, bondig en helder.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen / knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Dit wordt onder andere bepaald aan de hand van een casus die ter voorbereiding op de gesprekken wordt verstuurd aan de kandidaten die uitgenodigd zijn voor de selectiegesprekken. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 tot 24 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Overijssel, Regio, tot 1 september 2023, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.