Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-07

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Het project: De gemeente Hilversum wil ervoor zorgen dat de energietransitie inclusief is. Dit houdt in dat we mensen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan de verduurzamingsopgave van hun woning, worden geholpen en ondersteund. Mensen met een laag inkomen en hoge energierekening krijgen ondersteuning om hun energierekening structureel omlaag te brengen. Om dit te bereiken heeft de gemeente Hilversum 10 energieklussers in dienst, die bij de doelgroep langs gaan om uitleg te geven over de energierekening, te vertellen over energiezuinig gedrag en energiebesparende producten in huis aan te brengen. Specifiek voor de woningeigenaren is er nog  een apart traject, waar bij zij met een bouwbegeleider en een aanvullende subsidie hun woning kunnen gaan isoleren. Na een bezoek van de energieklusser, wordt deze specifieke doelgroep doorverwezen. In de eerste fase van het project zijn de energieklussers op actief verzoek langs gekomen. In de tweede fase van het project worden de deelnemers proactief en persoonlijk geworven.

De gemeente Hilversum is op zoek naar een hands-on projectleider voor het project energiearmoede. De projectleider zorgt ervoor dat er deelnemers voor het project worden geworven op een proactieve en persoonlijke manier.  Hierbij wordt actief samengewerkt met de maatschappelijke partners uit het Sociaal Domein die betrokken zijn bij de doelgroep. De projectleider zorgt ook dat de administratie bij wordt gehouden en voor de aansturing van de energieklussers. Ook verzorgt de projectleider voor een gedegen rapportage en voert strategische overleggen met de partners om de juiste weg in te slaan. Tot slot organiseert de projectleider mini-events om de komst van de energieklussers aan te kondigen. Indien zich nieuwe kansen opdoen die het project kunnen verrijken, springt de projectleider hierop in.

Kerntaken:

 • Het initiëren en coördineren van activiteiten om de deelnemers proactief te werven voor het project;
 • Coördineren en stimuleren van de samenwerken met partners in het sociaal domein, zowel intern als extern, om deelnemers voor het project te werven;
 • Het aansturen van 8 tot 10 zelfstandige energieklussers;
 • De werkvoorraad van de energieklussers op peil houden;
 • Vraagbaak voor deelnemers van het project;
 • Het budget in de gaten houden;
 • De doelstellingen van het project in het oog houden;
 • De voortgang monitoren en rapporteren;
 • Meedenken over communicatie en actief voorstellen doen;
 • Verbetervoorstellen doen voor het project en deze ook zelfstandig uit kunnen werken;
 • Het organiseren van mini- evenementen om bewoners op de hoogte te stellen dat we gaan aanbellen;
 • Bijhouden project en budget administratie.

 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider bij een maatschappelijk betrokken organisatie;
2. Een maximum uurtarief van €70,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten);
4. Aantoonbare werkervaring en/of affiniteit (kenbaar gemaakt door een korte motivatie) in/met het energiedomein (25 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider bij, of in opdracht van, een overheidsorganisatie (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring en/of affiniteit (kenbaar gemaakt door een korte motivatie) met inwoners binnen de doelgroep (inwoners die in energiearmoede leven) (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief vaardig;
 • Zelfstandig;
 • Ondernemend;
 • Administratief vaardig;
 • Goed hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden;
 • Een hands-on mentaliteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 11 mei 2023 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 10 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 1 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 2 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 8 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.