Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2023-12-27

Organisatie
Gemeente De Ronde Venen
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.
In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt. Bij ons kun je hybride werken.

Opdracht
De gemeente De Ronde Venen start met de voorbereiding van de Europese aanbesteding voor het vervangen van het salaris- en personeelssysteem (E-HRM) en de hieraan gekoppelde IAM software. Voor de voorbereiding en de daadwerkelijke Europese aanbesteding zijn wij op zoek naar een projectleider/adviseur met ruime ervaring in Europese aanbestedingen van E-HRM systemen met een HR achtergrond en ervaring en kennis van het IT-landschap van gemeenten en de nieuwste ontwikkelingen hierin.
De projectleider stelt samen met het team P&O en interne stakeholders het inhoudelijk programma van eisen op. De gemeente DRV heeft de volgende doelstellingen met het nieuwe HR-systeem

 1. Eén geïntegreerde oplossing voor personeelsmanagent en salarisverwerking
 2. Een oplossing waarin het Identity Acces Management vastgelegd en geborgd kan worden. En waarbij deze oplossing de aansluiting naar de verder keten van on- en offboarding verzorgt
 3. Verder uitbouwen van de digitale dienstverleging naar medewerkers en managers, zodat deze zelf regie kunnen nemen over HR taken en processen; 
 4. Het inhuren van een leverancier die, indien nodig, extra capaciteit voor de salarisadministratie kan leveren;  
 5. Ontzorgen van het beheer door een SaaS oplossing waarbij de beheertaken helder zijn verdeeld over leverancier en klant; 
 6. Partnerschap met de leverancier waarbij ontwikkelingen in HR en ICT proactief worden gedeeld, waarbij door leverancier en door aanbestedende dienst informatie kan worden gebracht en gehaald. 

Wij zoeken een projectleider voor in principe 8-16 uur per week. Afhankelijk van de fase kunnen deze uren op-/ of afschalen. Na het succesvol afsluiten van deze aanbestedingsprocedure, bestaat de mogelijkheid dat de opdracht wordt verlengd voor het begeleiden van de implementatiefase.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het voorbereiden, aanbesteden en implementeren van een nieuw salaris- en personeelssysteem (E-HRM);
3. Aantoonbare werkervaring in het vakgebied HR (benoem duidelijk in het cv);
4. Aantoonbare kennis van en werkervaring met Identity Access Management en de verplichtingen die hiervoor gelden vanuit bijvoorbeeld de BIO (benoem duidelijk in het cv);
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het IT-landschap bij gemeenten (benoem duidelijk in het cv);
6. Een maximum uurtarief van € 125,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bedrijfskunde, HRM of project- en programmamanagement (10 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring jaar met het voorbereiden en aanbesteden van een Europese Aanbesteding van een E-HRM systeem in de afgelopen 5 (benoem duidelijk in het cv) (30 punten);
9. Aantoonbare kennis van en werkervaring met aanverwante applicaties van het EHRM-systeem (benoem duidelijk in het cv) (20 punten);
10. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als HR adviseur bij de overheid (20 punten);
11. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het aansturen van een projectteam binnen gemeenten en het geïnformeerd houden van de stakeholders in de afgelopen jaar 5 jaar (benoem duidelijk in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Uitstekende adviesvaardigheden;
 • Teamplayer;
 • Communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Resultaatgericht;
 • In staat om verwachtingen, behoeften en wensen te vertalen naar de best passende oplossing;
 • In staat een team te vormen, te binden en aan te sturen;
 • In staat om een opdracht tijdig tot een goed einde te brengen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 3 januari 2024 tussen 13.30 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 29 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 20 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 22 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 28 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8-16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.