Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-12-12

Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 155 medewerkers in dienst. Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. Elke dag is anders met deze collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Ook zijn er korte lijnen met het gemeentebestuur en het management. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners, maar ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: samenwerken, duidelijk en verbindend.

Opdracht
Begeleiden van de implementatie van het nieuwe financiële systeem in overeenstemming met de financiële beleidsdoelstellingen & P&C cyclus van de gemeente Baarn, inclusief het vaststellen van doelen, scope, planning, budget en benodigde middelen. (Pink verzorgt de technische implementatie van het systeem).

Taakgebied:  Projectmanagement

 • Monitort de voortgang van dit project, bewaakt van de kwaliteit en tijdige oplevering van projectresultaten en treft indien nodig passende maatregelen;
 • Beheert het projectbudget en het rapporteert over de (financiële) voortgang van het project aan de teammanager Intern Advies en aan het management team;
 • Analyseert de behaalde projectresultaten en verzamelt feedback van betrokken partijen om aanbevelingen te doen ter optimalisatie van de P&C cyclus van de gemeente Baarn;
 • Context : Rekening houdend met de RID-Utrecht werkomgeving. De regionale ICT-dienstverlener voor 6 Utrechtse gemeentes en de Regionale Sociale Dienst in Zeist waaronder Baarn.

Taakgebied:  Stakeholdermanagement

 • Identificeert en betrekt relevante stakeholders bij dit project, in de ambtelijke en politieke organisatie;
 • Draagt zorg voor het opbouwen en onderhouden van effectieve relaties met stakeholders en het faciliteren van communicatie en samenwerking;
 • Organiseert informatiebijeenkomsten, overlegstructuren en participatieprocessen om input en betrokkenheid van stakeholders te waarborgen;
 • Fungeert als aanspreekpunt en biedt ondersteuning bij vragen, opmerkingen en eventuele klachten met betrekking tot de implementatie van PINK.

Taakgebied:  Advisering

 • Procesoptimalisatie van huidige financiële processen in voorbereiding op de overgang naar het nieuwe systeem;
 • Identificeert technische kansen en mogelijkheden en zodat de implementatie van PINK de P&C cyclus efficiënter maakt omdat er eindproducten worden opgeleverd met bruikbare oplossingen. In jouw rol als projectleider adviseert jij het management hierover;
 • Volgt ontwikkelingen en trends op het gebied van financial control, coördinatie P&C cyclus, financial control en wet- en regelgeving, en vertaalt dit naar concrete acties en implementatie draaiboek;
 • Werkt actief samen met andere afdelingen binnen de gemeente om een integrale aanpak van de P&C cyclus te bevorderen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Een maximum uurtarief van €85,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider financiën specifiek gericht op financiële systemen binnen een gemeente;
4. Aantoonbare kennis van- en/of werkervaring met het systeem PINK;
5. Aantoonbare kennis met het vast stellen van doelen, scope, planning, budget en benodigde middelen (licht dit graag duidelijk toe in het cv).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Financiën; (10 punten)
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het integraal samen werken binnen een gemeente op basis van stakeholders op gemeente niveau en overheid; (20 punten).
8. Aantoonbare werk ervaring met het begeleiden en verder ontwikkelen van financiële systemen (licht dit duidelijk in het cv toe aan de hand van minimaal 2 voorbeelden met de bijbehorende partijen); (20 punten)
9.Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Projectleider financiën specifiek gericht op financiële systemen binnen een gemeente; (30 punten)
10. Aantoonbare kennis van- en/of werkervaring met het systeem PINK; (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1  projectleider

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja/nee

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 19 december 09.00 uur en 15.00 uur, Donderdag 21 december 2023 11.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 14 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
 • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 11 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 12 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 13 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 20 tot 28 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.