Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-15

Organisatie
Purmerend is een prachtige stad om voor te werken. Met ruim 85.000 inwoners is het een middelgrote stad, van alle gemakken voorzien. Een stad waar het fijn wonen is met ruimte voor ontwikkeling, ambities en groei. De komende jaren groeien we naar ruim 100.000 inwoners en zien we meer werkgelegenheid ontstaan als gevolg van de binnenstedelijke bouw- en transformatieopgave. Naast het werken aan de stad Purmerend, werken we ook voor de Beemster; een werelderfgoed met veel opgaven in het buitengebied en in de dorpskernen. Twee verschillende werelden. Dat maakt het werken voor de gemeente Purmerend juist zo aantrekkelijk. In 2022 gaan we samen verder als één grote gemeente. Zo werken we samen aan een prachtig Purmerend, klaar voor de toekomst.

Opdracht
Purmerend heeft ambitie en dat is terug te zien in de stad. Programma’s zoals 2040 moeten op inhoud verder worden afgestemd. Voor deze ontwikkelingen zoeken wij een ervaren projectleider gebiedsontwikkeling. Iemand die voor de lange termijn mee bouwt aan de stad. En die samen met een groep professionals werkt aan deze opgave.

 Je bent verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling van een deel van onze stad;

  •  Je houdt rekening met diverse belangen (bereikbaarheid, duurzaamheid, sociale cohesie en het voorzieningenniveau van het gebied);
  •  Je voert regie op de ontwikkelingen, onderhandelt met ontwikkelaars en werkt de visie uit;
  •  Je inventariseert de relaties met en belangen in het project en vertaalt die naar projecteisen; •    Je vertegenwoordigt het projectteam, begeleidt inspraakprocedures en voorlichtingsbijeenkomsten;
  •  Je brengt het team zowel op de inhoud als op persoonlijkheid verder;
  •  Je werkt op het snijvlak van het gemeentebestuur, de organisatie en de stad

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring afgelopen 6 jaar als projectleider Gebiedsontwikkeling in de afgelopen 5 jaar;
2. Een maximum uurtarief van € 130,- exclusief btw, inclusief reiskosten en fee Flextender;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider Gebiedsontwikkeling in de afgelopen 8 jaar (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider Gebiedsontwikkeling bij een gemeente met 80.000+ inwoners in de afgelopen 5 jaar (40 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau in de richting Planologie (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als projectleider van een opgave van minstens 1500 woningen (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De digitale gesprekken bij de opdrachtgever zijn op vrijdag 17 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 16 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 15 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 15 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 16 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 tot 20 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.