Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-11-19

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Team
Het Team Gebiedsontwikkeling is onderdeel van het Domein Ruimtelijke Ontwikkeling en focust zich op de lopende binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in de stadas van Rijswijk. De Stadas bestaat uit de (deel)gebiedsontwikkelingen Bogaard Stadcentrum, Kesslerpark, Te Werve Oost en Havenkwartier en het stationsgebied. Het team bestaat uit projectleiders, omgevingsmanagers en projectsecretarissen/-ondersteuning.
Het team bestaat sinds kort en is daardoor ook bezig met de inrichting van processen en doorgroei naar een duurzame team.  Om daar te komen is ook inzet van externen van belang; zij hebben een in de opdracht op inhoud ook een coachende en opleidende rol. Daarnaast dragen zij bij aan het professionaliseren van de processen.

Opdracht
De Stadsas is volop in ontwikkeling met de komst van ruim 7500 woningen en voorzieningen. De deelgebieden hebben elk hun eigen karakter. Het Havenkwartier ontwikkelt zich naar een werk en woon omgeving met een fijn verblijfsgebied aan de haven. In Te Werve Oost vindt herstructurering van deze groene en rustige woonomgeving plaats. Kessler Park transformeert van een kantoren locatie naar een levendige woonomgeving met een campus, direct aangrenzend aan het station en goed openbaar vervoer. En het monofunctionele winkelcentrum ‘In de Bogaard’ verkleurt meer en meer naar een groen, levendig, eigentijds stadshart.

Steeds meer projecten gaan van planfase richting uitvoering en vragen om een integrale sturing op doelen en ambities.

Wij zoeken voor de gebieden Te Werve Oost, Kessler Park en Bogaard stadscentrum projectleiders. Afhankelijk van mogelijke inzet en specifieke kennis en ervaring zal de projectleider worden ingezet voor 1) de combinatie Te Werve Oost met Kessler Park (32-36 uur per week) of 2) Bogaard stadscentrum (24 uur per week).

De deelgebied zijn projecten met een complexe bestuurlijk-politieke dimensie. Je hebt dan ook ervaring om op strategisch niveau te kunnen functioneren. Je bent gewend om te werken in een multidisciplinair krachtenveld, waarbij er soms sprake is van (meerdere) tegengestelde belangen.

Je bent in staat om vanuit het grotere geheel verschillende projecten te overzien, waarbij je stuurt op de juiste ontwikkeling en volgordelijkheid. Je bent oplossingsgericht en creatief in het vinden van oplossingen. Je gaat met de ontwikkelaars in gesprek over de uitwerking van hun plannen. Je bent hierbij een stevige gesprekspartner en onderhandelaar en houdt het totaalplaatje altijd in het oog. Je stelt, in samenwerking met de collega’s van Grondzaken, anterieure overeenkomsten tussen de gemeente en de externe partijen op en sluit deze af. Je weet wat erbij komt kijken om veranderingen te realiseren, je kunt hierop tijdig anticiperen en weet draagvlak te creëren. Daarnaast stuur je het projectteam en de diverse werkgroepen binnen dit gebied aan en werk je nauw samen met de projectleider openbare ruimte.

Je stelt de periodieke voortgangsrapportages op en bent verantwoordelijk voor de budgetopstelling en budgetbewaking. Samen met de manager Gebiedsontwikkeling zorg je voor goede informatieverstrekking en advisering aan de domeinmanager Ruimtelijke Ontwikkelingen en de wethouder. Je verzorgt en regisseert relevante bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Dit alles om een integrale planvorming en -uitwerking tot stand te laten komen en bestuurlijk te borgen. In jouw projecten ben je zelfstandig en functioneer je als centraal aanspreekpunt en in teamverband draag je bij aan de opbouw van het team en de harmonisering van de werkzaamheden tussen de deelgebieden.

Omdat er meerdere partners in het gebied samenwerken en er veel zaken lopen is het belangrijk dat je het gebied en de partijen goed kent en snel kan schakelen. In Rijswijk werken we hybride, maar verwachten in deze rol dat je regelmatig op locatie bent.

Gelet op het soort opdracht kan de opdrachtnemer (van deze opdracht) niet bij partijen werken waar de gemeente Rijswijk in de gebiedsontwikkelingen een (contractuele) relatie mee heeft. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. Dit kan periodiek door opdrachtgever worden getoetst en zal ook in het inhuurcontract worden vastgelegd.

Ben jij die energieke en ervaren gebiedsontwikkelaar die een belangrijke bijdrage gaat leveren aan een grote gebiedsontwikkeling in Rijswijk? Kan jij deze complexe transformatie namens de leiden? Dan zoeken wij jou!!

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Projectmanager /projectleider gebiedsontwikkeling (duidelijk weergegeven in het cv);
2. Minimaal gemiddeld 2 dagen in de week op locatie/kantoor (exacte dagen, wordt besproken);
3. Een afgeronde opleiding op mimimaal hbo bachelor niveau;
4. Een maximaal uurtarief van € 127,25 inclusief reis en verblijfskosten en fee Flextender, exclusief BTW;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar in het aansturen van multidisciplinaire (project)teams (duidelijk weergegeven in het cv) ( 20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het aansturen van een team in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en/of gebiedstransformaties (duidelijk weergegeven in het cv middels referentie projecten) (30 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als onderhandelaar namens een gemeente richting marktpartijen (duidelijk weergegeven in het cv middels referentie projecten)(30 punten);
a. minder dan 1 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. 1 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
c. 4 tot 6 jaren aantoonbare werkervaring (20 punten);
d. 7 of meer jaren aantoonbare werkervaring (30 punten).
8. Kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 1400 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:

  • Doorzetter
  • Samenwerken
  • Coachend
  • Omgevingsbewust

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 - 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.