Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-23

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Team
Het Team Gebiedsontwikkeling is een team in oprichting binnen de gemeente Rijswijk en focust zich op de lopende binnenstedelijke gebiedsontwikkeling ‘Stadas Rijswijk’. De Stadas bestaat uit diverse deelgebieden; Bogaard Stadcentrum, Kesslerpark, Havenkwartier, Te Werve-Oost en twee locatieontwikkelingen in de Plaspoelpolder. Op korte termijn komt hier ook de ontwikkeling van het stationsgebied en omgeving bij.

Het team bestaat uit projectleiders, omgevingsmanagers en projectsecretarissen/-ondersteuning.

Binnen dit team wordt gezocht naar een projectleider voor het Havenkwartier.

Opdracht
Het Havenkwartier is een deel van het bedrijventerrein Plaspoelpolder. Er is een ontwikkelkader vastgesteld dat richting geeft aan de nieuwe invulling van dit gebied. Dit ontwikkelkader schetst de ambitie en het kader waarbinnen de komende jaren een verkleuring gaat plaatsvinden van een bedrijventerrein naar een gemengd woon- en werkgebied met recreatie rond de haven.

Het is een transformatie naar een toekomstbestendig, levendig en groen gebied aan het water waar met plezier gewerkt en, gewoond wordt. Een uniek stukje stad waar iedere inwoner van Rijswijk graag komt. Door er woningen te bouwen, de openbare inrichting sterk te verbeteren en het gebied aantrekkelijker en veiliger te maken wil de gemeente Rijswijk deze ambitie waarmaken. Dit doet de gemeente niet alleen, maar is samenspraak en -werking met betrokkenen en (ontwikkelende) partijen.

Op dit moment zijn er vijf grote projecten in ontwikkeling; De Havenmeester, De Landtong, Harbourpark, Urban Parks en Sijthoff. De projecten bevinden zich in verschillende stadia. Voor de tweede fase van de herontwikkeling van het gebied dient, samen met de partijen, gekomen te worden tot een ontwikkelkader.

Als projectleider ben je integraal verantwoordelijk voor de producten en processen die vanuit de gemeente nodig zijn om de transformatie in het Havenkwartier te realiseren en stuur je de projectteams aan. Voor de lopende fase gaat het om de sturing op de realisatie van de projecten.

Vanuit je faciliterende rol kan je hier sturing aangeven en heb je kennis over zaken zoals kostenverhaal en anterieure overeenkomsten.

Voor de tweede fase is het je rol om, samen met de partijen en belanghebbenden, tot een vastgesteld ontwikkelkader te komen.

Je bent gewend om te werken in een multidisciplinair krachtenveld, waarbij er soms sprake is van tegengestelde belangen. Je bent in staat om vanuit het grotere geheel verschillende projecten te overzien, waarbij je stuurt op de juiste ontwikkeling en volgordelijkheid en oog hebt voor de belanghebbende in het gebied.

Je bent een verbinder op inhoud en op de relatie en hebt ervaring met transformatie van bedrijventerreinen. Je bent strategisch sterk en weet met de partijen een netwerk te creëren om vanuit de faciliterende rol ontwikkeling in gang te houden.

Je stelt de periodieke voortgangsrapportages op. Samen met de manager Gebiedsontwikkeling zorg je voor goede informatieverstrekking en advisering aan de domeinmanager Ruimtelijke Ontwikkelingen en de wethouder. Je verzorgt en regisseert relevante bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Dit alles om een integrale planvorming en -uitwerking tot stand te laten komen en bestuurlijk te borgen. In jouw projecten ben je zelfstandig en functioneer je als centraal aanspreekpunt en in teamverband draag je bij aan de opbouw van het team en de harmonisering van de werkzaamheden tussen de deelgebieden.

Omdat er meerdere partners in het gebied samenwerken en er veel zaken lopen is het belangrijk dat je het gebied en de partijen goed kent en snel kan schakelen. In Rijswijk werken we hybride, maar verwachten in deze rol dat je regelmatig op locatie bent.

Ben jij die energieke en ervaren gebiedsontwikkelaar die een belangrijke bijdrage gaat leveren aan een grote gebiedsontwikkeling in Rijswijk? Kan jij deze complexe transformatie namens de leiden? Dan zoeken wij jou!!

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop en/of ipad;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Projectmanager /Procesmanager gebiedsontwikkeling en/of vastgoedontwikkeling (duidelijk weergegeven in het cv);
3. Minimaal gemiddeld 2 dagen in de week op locatie/kantoor. Waarbij aanwezigheid op maandagmiddag zeer wenselijk is. Overige tijd is vrij invulbaar;
4. Een afgeronde opleiding op mimimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar in het aansturen van multidisciplinaire (project)teams (duidelijk weergegeven in het cv) ( 25 punten).
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het aansturen van een team in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en/of gebiedstransformaties (duidelijk weergegeven in het cv middels referentie projecten) (35 punten);
7. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als onderhandelaar namens een gemeente richting marktpartijen (duidelijk weergegeven in het cv middels referentie projecten) (40 punten)
a. minder dan 1 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. 1 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring (15 punten);
c. 4 tot 6 jaren aantoonbare werkervaring (30 punten);
d. 7 of meer jaren aantoonbare werkervaring (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door jouw aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

– Je bent daadkrachtig met een goed gevoel voor bestuurlijke, politieke en sociale verhoudingen en belangen;
– Je bent in staat mensen te motiveren om samen resultaten te behalen;
– Je hebt overzicht en stuurt aan zonder de details te verliezen;
– Je hebt een heldere communicatiestijl en overtuigingskracht, waardoor je op elk niveau partijen op één lijn krijgt (zowel in- als extern);
– Je kunt goed samenwerken en bent een echte teamspeler;
– Probleemanalyse is een van je sterke punten;
– Je bent resultaatgericht en een stevige gesprekspartner met overtuigingskracht;
– Je hebt goede communicatieve vaardigheden;
– Je hebt goede onderhandelingsvaardigheden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie (3) kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 26 april 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 25 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 17 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 19 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 24 april 2023, 09.00  uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.