Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-21

Organisatie
De gemeente Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag. Het is een uniek stukje Nederland, waar zo’n 26.000 mensen wonen. Om de ambitieuze doelen van onze eigentijdse gemeente waar te maken, zoeken wij enthousiast talent. Zoek jij een boeiende baan? Spreekt onze werkcultuur met de kernwoorden respectvol, verantwoordelijk en omgevingsgericht jou aan? Als het antwoord ‘ja’ is dan kijken we uit naar jouw sollicitatie. Laat ons weten waarom jíj een aanwinst bent voor Wassenaar.

Opdracht
Je geeft leiding aan de realisatie van projecten in de landgoederenzone, die bijdragen aan de authenticiteit en het behoud van het groene historische karakter van Wassenaar. Wassenaar is een unieke groene gemeente binnen de Randstad met meer dan twintig groene rijksmonumenten, waaronder verschillende parken en plantsoenen die in het bezit zijn van de gemeente. In 2016 is gestart met grootschalige herstel van parken in de landgoederenzone, waaronder De Paauw, Backershagen, Rust en Vreugd en De Wittenburg, evenals de plantsoenen in De Kieviet en Burchtwey. Inmiddels is het herstel van De Paauw en Backershagen, De Kieviet, Burgwey grotendeels klaar, zit het herstel van park Rust en Vreugd in de uitvoerende fase en zijn de voorbereidingen voor het herstel van De Wittenburg grotendeels klaar. Parallel hieraan is gestart met het opstellen van beheerplannen, die de continuïteit in beheer en behoud van de kwaliteit van deze parken moet waarborgen.

Wie zoeken we?
Wij zoeken een projectleider die dit project tot een succesvol einde kan brengen.

Je werkt daarvoor binnen het team groen- en wijkzaken en vormt een multidisciplinair projectgroep, waarin diverse aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd, zoals adviseurs communicatie,  erfgoed, Natuur en Landschap, evenals beheerders van de eenheid Wijkontwikkeling  en de uitvoerders van team wijkbeheer en groenonderhoud. Tevens zijn aan dit project externe adviseurs verbonden voor het onderzoek en planvorming- en realisatie en afhankelijk van de locaties wordt er nauw samengewerkt met overige eigenaren en betrokkenen.

Als projectleider ben je de spin in het web die zorgt dat na een gedegen voorbereiding er een goedgekeurd en breed gedragen projectplan komt, dat wordt gegund en gerealiseerd. Je bewaakt de voortgang, signaleert knelpunten  en maakt deze ook bespreekbaar.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare kennis van cultuurerfgoed (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv);
3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van Rijksmonumenten én beschermd groen erfgoed (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv);
4. Aantoonbare werkervaring  in de afgelopen 5 jaar met het leiden van groenprojecten

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van civiel, groen of cultuur erfgoed (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring  met het schrijven van een groenbestek en aanbestedingstrajecten (duidelijk weergegeven in het cv middels voorbeeld  (30 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider op het gebied van realisatie groene projecten in de openbare ruimte (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (25 punten);
8. Maximaal uurtarief van € 100,- exclusief BTW/Inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (25 punten).

Competenties
– Je bent communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk) en in staat problemen tot de kern terug te brengen en je weet kort en bondig informatie te delen en goed over te brengen in woord en geschrift;
– Je ben klantvriendelijk, praktisch ingesteld en resultaatgericht;
– Je kunt zelfstandig op basis van genomen besluiten concrete acties uitzetten richting zowel intern als extern betrokken partijen;
– Je beschikt over een goede dosis bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit en kunt schakelen tussen diverse niveaus en disciplines binnen de gemeentelijke organisatie;
– Je beoordelingsvermogen is goed ontwikkeld en daarnaast ben je je bewust van je omgeving en jouw invloed hierop.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 tot 16 uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.