Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 9 maanden geleden
2023-09-11

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen.

Team I&A.
Gemeente Westland is een moderne dienstverlener en wil de snelle IT-ontwikkelingen continu in haar dienstverlening integreren. Om dit in goede banen te leiden transformeren wij naar een wendbare, goed geïnformeerde en proactieve I&A-organisatie die optimaal kan ondersteuning bij de vraagarticulatie van de organisatie. Wij kiezen waar mogelijk voor generieke dienstverlening in nauwe samenwerking met de afnemers en leveranciers en voeren regie over de gehele leveringsketen. Voor het team Change en project binnen I&A zoeken wij professionals die – samen met de huidige medewerkers – deze organisatie verder gaan opbouwen en invulling geven aan ICT-processen op het gebied van Beleid & Sturing, Dienstverlening & Advies, Project- & Changemanagement en Leveranciers- & Contractmanagement.

Opdracht ICT PL
Je gaat projecten leiden op het gebied van ICT maar ook projecten voor het ontwikkelen, aanpassen en/of verbeteren van bedrijfsprocessen, waar de ontwikkeling of aanpassing van ICT-onderdeel van uitmaakt.  Je werkt daar in veel gevallen samen met een Business projectleiders of programma managers om samen of zelfstandig de inkoop, selectie en acceptatieprocessen voor IT-oplossingen te doorlopen. Als ICT-projectleider ben je verantwoordelijk voor de technische acceptatie- en functionele oplevering aan de Business projectleider en de overdracht van de project resultaten aan de team techniek en services.  Je start met een helder gedefinieerde projectopdracht met haalbare doelstellingen.  Jij zorgt ervoor dat tijd, mensen, middelen en instrumenten op het juiste moment beschikbaar zijn.  Je onderhoudt contacten met opdrachtgever en stakeholders.  Je stelt via onze projectmanagement omgeving voortgangsrapportages en kostenoverzichten op en rapporteert volgens de afgesproken governance.  Je zorgt ervoor dat je projecten binnen de kaders blijven. Je stelt evaluaties op waar de organisatie van leert. Als vakbekwaam projectleider, heb je ongetwijfeld ideeën hoe jij op deze manier kunt én wilt bijdragen aan een moderne informatievoorziening die de gemeente Westland optimaal ondersteunt

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
2. Uurtarief maximaal € 104,65 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider ICT binnen een overheidsorganisatie met de focus op technische implementaties. (15 punten);
5. Aantoonbare werkervaring van inkoop- en aanbestedingstrajecten met de focus op het IT-deel in programma van eisen en technische en functionele acceptatie procedures i.s.m. Business en leveranciers   (30 punten);
6.  Aantoonbare werkervaring met servicemanagementprocessen en projectmatige oplevering van IT-services in de afgelopen 3 jaar (maak dit duidelijk aantoonbaar met een voorbeeld) (25 punten).
7. Aantoonbare werkervaring met projectleiding volgens de Prince2 methodiek in de afgelopen 3 jaar (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen gemeentelijke instelling in de afgelopen (10 punten);
9. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 1040 uur kosteloos bij de opdrachtgever in dienst te treden (5 punten).

Competenties 
– Je bent in staat om invulling te geven aan de feitelijke verandering;
– Je stuurt op resultaten en legt daar verantwoording over af;
– Je weet collega’s te betrekken, enthousiasmeert en legt uit over het hoe en waarom;
– Je bent doortastend, hebt het vermogen om breed te kijken (en te doen!) en beschikt over een flinke dosis creativiteit;
– Dat je graag en goed samenwerkt met anderen, resultaatgericht en communicatief vaardig bent en planmatig kunt werken, mag voor jou als professional geen verrassing zijn;
– Behalve dat je weet hoe je projecten moet managen en tot het gewenste (en geplande) einde brengen, weet je ook hoe je teams aanstuurt en mensen motiveert tot het leveren van hun beste prestaties;
– Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, besluitvorming en gevoel voor onze publiek-politieke context helpen je om je weg in de organisatie te vinden.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.