Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-20

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
De gemeente Gooise Meren heeft na een Europese aanbesteding Unit 4 ERPx gecontracteerd voor een nieuw financieel systeem en is begonnen met de implementatie van het traject dat per 1 januari 2024 het oude Decade vervangt. In het 1e kwartaal 2023 is het raamwerk voor de implementatie neergezet door de gemeente in samenwerking met de implementatiespecialisten van Unit4. Er is een plan van aanpak en een implementatie opgesteld. Er zijn 8 inhoudelijke proceswerkgroepen 
( financiën, verkoop, begroten, activa, inkoop, projecten, koppelingen en rapportages). In alle werkgroepen zitten functionele medewerkers van Unit4 en vakinhoudelijke collega’s van de afdelingen die het meest met het financieel pakket te maken krijgen.
Je bent gepositioneerd binnen het team financieel Beleid van de afdeling Financiën & Belastingen (F&B). Je rapporteert direct aan de manager F&B (ambtelijk opdrachtgever). Je leidt de stuurgroep met hierin naast de projectleider van Unit4 , de manager F&B en de Informatiemanager.

Wat vragen we van jou?
We vragen jou als projectleider om het complexe en uitdagende traject op een ondernemende en resultaatgerichte manier te laten slagen. Eind  2023 verwachten wij een succesvolle implementatie van ons nieuwe financieel systeem. Uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. Als projectleider creëer je draagvlak binnen de organisaties, werk je projectmatig, heb  oog voor processen en je hebt veel ervaring met de implementatie van (financiële) systemen. Je durft door de “barrières van de ambtelijke organisatie te breken om het gewenste resultaat te bereiken en stelt je op als een verbinder tussen de diverse belanghebbenden.

Kerntaken:
– Aansturen van de projectorganisatie;
– Uitvoeren van de implementatie op basis van de in de aanbesteding gemaakte afspraken;
– Het voorzitten van de stuurgroep;
– Informeren en adviseren van de ambtelijk opdrachtgever;
– Het bewaken en sturen op projectplanning en projectresultaten;
– Informeren en betrekken van alle stakeholders binnen de organisatie;
– Opstellen van projectdocumenten met specificaties ten aanzien van tijd, bemensing, risico’s, budget en kwaliteit.

Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de manager Financiën & Belastingen en werkt nauw samen met Unit4, functioneel applicatiebeheer, de medewerkers in de financiële keten en de andere relevante werkprocessen.

Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de inhoud van de financiële keten, processen, financieel beleid en de planning & control cyclus.

Je wacht niet af, bent proactief, een stevige regisseur, adviseur en verbinder. Je spreekt aan, neemt eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

Specifiek heb je verder de volgende kennis en ervaring met:

 • Ervaring met het implementeren van financiële systemen binnen overheidsorganisaties op basis van de aanbestedingsdocumentatie;
 • Ervaring met werken in projecten en sturing geven aan projecten;
 • Werkervaring met financiële processen binnen de overheid en van hieraan gerelateerd processen;
 • Werkervaring met verandermanagement;
 • Werkervaring bij een gemeente met meer dan 50.000 inwoners.

Bij de gemeente is er de mogelijkheid om deels  vanuit huis te werken.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 24 uur per week beschikbaar (werkdagen en tijden kunnen variëren);
3. Flexibel beschikbaar voor gehele werkweek;

Gunningscriteria (weging)
4. Aantoonbare werkervaring met de implementatie van financiële systemen of soortgelijke processen binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten);
5.  Aantoonbare werkervaring als projectleider en/of projectmedewerker met projectmatig werken in een gemeentelijke omgeving (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met veranderingsmanagement bij een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente met meer dan 50.000 inwoners ( 10 punten);
8. Uiterlijk beschikbaar per 1 april 2023 voor minimaal 24 uur per week (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • je bent pro- actief
 • je kunt zelfstandig werken en je kunt sparren
 • je geeft feedback
 • je geeft gevraagd- en ongevraagd advies
 • je hebt een gezonde dosis humor
 • je kunt je goed schriftelijk – en mondeling uitdrukken

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 28 uur, 8 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.