Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-11-28

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 450 medewerkers in 35 verschillende teams. Collega’s zoeken elkaar gemakkelijk op en er zijn korte lijnen. Je hebt dus snel contact binnen alle bestuurlijke en gemeentelijke niveaus. De open cultuur en de overzichtelijke omvang van de organisatie zorgen ervoor dat jij en je werk goed zichtbaar zijn. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten.

Opdracht
De gemeente Rijswijk is op zoek naar een projectleider implementatie van reeds twee opgestarte pilots vanuit het Programma vernieuwing financiële dienstverlening. Je gaat aan de slag om beide projectorganisaties te borgen in de lijn.

Tevens ga je aan de slag om de huidige dienstverlening aan (ex)ondernemers met schulden te evalueren en te verbeteren.

Wat is Team Vroeg Eropaf (1 pilot)
Huisuitzettingen, het afsluiten van energie of water of het niet of onvoldoende verzekerd zijn tegen ziekte- en zorgkosten veroorzaken veel persoonlijk leed, hebben ernstige maatschappelijke gevolgen en kosten bovendien veel geld. Hoe eerder we zaken signaleren, hoe groter de kans wordt op structurele oplossingen.

Wat is Team financiële ondersteuning (2e pilot)
Het team gaat langs bij inwoners met schulden, die (tijdelijk) niet zelfredzaam genoeg zijn om orde te scheppen in de chaos, zodat ze zich kunnen aanmelden voor schuldhulpverlening en/of andere vormen van ondersteuning. Inwoners worden ondersteund bij toeleiding naar diverse vormen van financiële dienstverlening, ondersteuning bij inkomensreparatie, samen administratie op orde brengen etc.

Ondernemers
Met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in 2021 vallen ondernemers expliciet als natuurlijke personen onder deze wet. Als gemeente zijn we verantwoordelijk om hen te ondersteunen bij de aanpak van schulden. Je gaat onderzoeken of hetgeen we bieden voldoende is, voldoende bekend is? Je verwerkt de uitkomsten in een plan van aanpak, die je gaat implementeren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau;
3. Uiterlijk beschikbaar per 18 december 2023 voor minimaal 28 uur per week voor de gehele duur van de opdracht, inclusief verlengingen;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het ontwikkelen van projecten binnen het sociaal domein van een gemeentelijke instelling;
5. Uurtarief maximaal € 95,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender);

Gunningscriteria
6. Een afgeronde opleiding op WO niveau in de richting van bedrijfskunde, psychologie of juridisch (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met aansturen van projectteam op het gebied van schuldhulpverlening (35 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het tot stand brengen van dienstverlening aan (ex)ondernemers met schulden (30 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het IT-systeem voor vroegsignalering Inforing (RIS) (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
-Laagdrempelig;
-Daadkrachtig;
-Flexibel;
-Oplossingsgericht;
-Brede kennis van de sociale kaart in de gemeente Rijswijk;
-Kennis en affiniteit met de doelgroep;
-Begrip voor stress bij schulden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.
1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn op maandag 4 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen donderdag 30 november 2023 uiterlijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 28 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 29 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28-32 uur, 9 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.