Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-14

Organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

 

Opdracht
Als gemeente willen we onze inwoners, bedrijven en instellingen nog beter van dienst zijn. Daarvoor hebben we plannen opgesteld met daarin de trends en ontwikkelingen die wij zien voor de aankomende jaren. Ook benoemen wij onze rol daarin en wat we precies willen gaan doen.

Uit alle plannen komt duidelijk naar voren dat digitalisering en samenwerking cruciaal is om de doelen te halen.

In de rol van Projectleider ga jij de aan de slag met de verdere uitrol en implementatie van Microsoft Office 365, Teams en SharePoint, als ook met de integratie met ons Social Intranet.

Voor vele bedrijfsprocessen zal dit ingrijpende aanpassingen tot gevolg hebben.

Jij brengt deze gevolgen voor de gemeente Edam-Volendam in kaart en schrijft op basis daarvan een concreet integraal implementatieplan. Dit implementatieplan kent verschillende deelprojecten, denk daarbij aan deelprojecten voor het aanpassen en koppelen van ons Social Intranet met MS Teams en SharePoint. Het aanpassen van de processen, waarin (samen) gewerkt moet kunnen worden in onlinedocumenten. Het efficiënt en effectief gebruik maken van alle ICT-voorzieningen en de veranderingen in de werkcultuur, gedrag en mindset van de medewerkers in het veilig en betrouwbaar gebruiken van de vele functionele mogelijkheden.

Voor een doorontwikkeling in de vorm van een geïntegreerde telefonie omgeving wordt ook een project gestart met als eerste opdracht het organiseren van een marktconsultatie.

Als projectleider weet je de verwachtingen te managen naar alle betrokken opdrachtgevers, leveranciers en stakeholders. Op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Je draagt zorg voor een optimale omgeving voor samenwerking tussen jouw ICT-collega’s, de vakafdelingen en andere (externe) partijen. Je bent iemand met overtuigingskracht en je bent een echte aanjager. Je weet het team te motiveren en weet leveranciers aan hun afspraken te houden. Daarnaast vind je het leuk om kennis te delen. We gaan heel goed naar je luisteren en zijn oprecht blij met de manier waarop jij je rol als projectleider invult. Doe je mee?

Concrete verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:

 • Een governanceplan waarin de kaders en richtlijnen zijn beschreven en hoe de werkomgeving op een veilige en betrouwbare wijze onderhouden kan worden.
 • Volledige integratie Social Intranet met MS Teams en SharePoint, waarbij de sterkste functionaliteiten van iedere onderdeel wordt gebruikt.
 • Het is mogelijk om samen te kunnen werken en actief kennis te kunnen delen met medewerkers van binnen en buiten de organisatie.
 • Een ‘door alle gebruikers geaccepteerde’ werkomgeving, waarin alle medewerkers optimaal gefaciliteerd worden.
 • Een solide basis voor een werkomgeving waarin samengewerkt kan worden op basis van opgave gericht werken.
 • Realisatie van een archiefsysteem waarmee wordt voldaan aan wet- en regelgeving.
 • Een omgeving die voldoet aan alle beveiligingsstandaarden.

 

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als projectleider of programmamanager op het gebied van informatiemanagement;
3. Aantoonbare werkervaring als projectleider binnen een gemeente;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van (Bedrijfskundige) Informatica of Technische bedrijfskunde (25 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met de uitvoering van ICT projecten binnen een publieke organisatie (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als projectleider met het implementeren van nieuwe ICT-ontwikkelingen binnen een gemeente (25 punten);
7. Aantoonbare kennis van Prince2/Agile/Scrum en/of LEAN (15 punten);
8. Een maximaal uurtarief van €100,- exclusief BTW/inclusief reiskosten Woon/werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Klantgerichtheid;
 • Overtuigingskracht;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Initiatief, flexibiliteit;
 • Zorgvuldigheid;
 • Communicatieve vaardigeden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, kan op alle werkdagen

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 17 februari 2023 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 8 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 3 februari 2023, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 6 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 15 februari 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.