Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-02

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen
Zorgen voor nu en werken aan morgen
Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Opdracht
Gemeente Hilversum gaat in 2024 aansluiten bij de samenwerking van gemeenten gericht op het continu verbeteren van de publieksdienstverlening op meldingen uit de openbare ruimte: Signalen.org.

Voor een succesvolle implementatie van de meldingenapplicatie Signalen zoekt gemeente Hilversum een projectleider. Binnen de scope van het project valt onder andere: procesoptimalisatie van “MOR-processen”, inrichten van de meldingenapplicatie, data uitwisseling realiseren naar andere applicaties en datawarehouse, adaptatie en opleiden van alle gebruikers, interne en externe communicatie en overdracht van de projectorganisatie- naar de lijnorganisatie. Het betrekken van (de behoefte van) de inwoners bij de procesoptimalisatie en het testen van meldingenapplicatie is een belangrijk uitgangspunt bij de projectaanpak.

Onder een succesvolle implementatie verstaan we dat het project, gegeven de scope, binnen de vooraf bepaalde criteria geld, kwaliteit en tijd wordt gerealiseerd.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo- bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met het succesvol begeleiden van implementatieprojecten van SAAS oplossingen bij gemeenten In afgelopen 3 jaar (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Aantoonbare werkervaring met het succesvol begeleiden van procesoptimalisaties bij gemeenten In afgelopen 3 jaar (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Beschikbaar per 15 januari 2024 voor minimaal 24 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbaar gecertificeerd Lean Black Belt (20 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider van het implementeren van open source software Signalen (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als begeleider van optimalisaties van gemeentelijke processen die betrekking hebben op meldingen in de openbare ruimte en overlast (20 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het betrekken van eindgebruikers bij het inrichten van een dienstverleningsproces (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
9. Een maximum uurtarief van € 100,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Goede communicatievaardigheden.
 • Je bent in staat alle betrokkenen van de verschillende teams te verbinden.
 • Je overziet de verschillende belangen en behoeften en realiseert deze.
 • Je redeneert vanuit het proces en vertaalt dit naar mogelijke oplossingen.
 • Overtuigingskracht op zowel de inhoud als de relatie.
 • Goede balans tussen resultaatgericht en mensgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

 Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 9 januari 2024 tussen 09.00 uur en 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 8 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 27 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 29 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 3 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 32 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.