Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-11-26

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Opdracht
Je krijgt er energie van om meerdere projecten gelijktijdig aan te sturen. Ons informatievoorziening/ICT-landschap verandert continu, zodat we ook projecten uitvoeren voor de optimalisatie van ons netwerk en infrastructuur.

Je weet als projectleider hoe de hazen lopen en wie er op welk moment geïnformeerd moet worden, zoals de betrokken partijen en opdrachtgever. Je draagt zorg voor een optimale omgeving voor samenwerking tussen jouw (ICT) collega’s, de vakteams en andere (externe) partijen. Je bent iemand met overtuigingskracht en je bent een echte aanjager. Je weet het team te motiveren en weet leveranciers aan hun afspraken te houden. Daarnaast vind je het leuk om kennis te delen.

Als projectleider informatievoorziening ben je resultaatgericht, communicatief sterk, zichtbaar en deel je de behaalde resultaten. Je bent verantwoordelijk voor het inrichten van de projectorganisatie, het opstellen van plannen en het bewaken van scope, tijd, geld en kwaliteit. Je hebt overzicht, stuurt bij waar nodig en laat je niet verleiden tot technisch inhoudelijke discussies. Bij het komen tot projectresultaten rapporteer en reageer je op risico’s en zorg je voor een zorgvuldige overdracht aan de beheerorganisatie.

Samen met de andere projectleiders werk je aan het projectportfolio. De projecten zijn een mix van projecten die een businessvraagstuk oplossen en vaak de implementatie van nieuwe software of complexe wijzigingen van bestaande software betreffen.  Daarnaast zijn het projecten van overwegend ICT technische aard.

Wie ben jij?
Je enthousiasme, energie en je verbindende leiderschapsstijl. Je bent ondernemend, proactief, oplossingsgericht en stressbestendig.

 • Ervaring met ICT/informatievoorziening-projecten binnen publieke organisaties is een pré;
 • Je beschikt over hbo werk- en denkniveau en hebt een opleiding afgerond op het snijvlak van business en ICT;
 • Je bent resultaatgericht en pragmatisch, betrouwbaar en open, gestructureerd en accuraat;
 • Het samenspel en de interactie met leveranciers gaat je goed af en vind je leuk;
 • Je kunt goed samenwerken in groepen en begrijpt de dynamiek;
 • Je verdiept je graag in trends en nieuwe ontwikkelingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van ICT;
2. Aantoonbare werkervaring als projectleider/projectmanager;
3. Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2024 voor minimaal 32 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten) 
4. Minimaal 5 jaar als projectleider/programmamanager van ICT/informatievoorziening-projecten binnen een publieke organisatie in de afgelopen 10 jaar (benoem dit duidelijk in het cv) (35 punten);
5. Je geeft aan in een korte motivatie waarom deze opdracht je aanspreekt en waarom jij de geschikte kandidaat bent. De motivatie dient te zijn geschreven door de kandidaat zelf (15 punten);
6.  Aantoonbare werkervaring met projectmanagementmethoden zoals Prince2, IPMA, PMBOK en/of MSP (benoem dit duidelijk in het cv) (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent een onderzoekende, enthousiaste persoon die anderen in beweging weet te krijgen;
 • Je neemt initiatief, ziet kansen en haalt zelfstandig projecten op uit onze organisatie;
 • Je bent communicatief sterk. Je weet complexe vakkennis te vertalen naar heldere taal voor een leek. Dit heb je nodig om jouw collega’s, het bestuur en jouw samenwerkingspartners mee te krijgen bij belangrijke ontwikkelingen in jouw vakgebied;
 • Waar nodig weet jij ook een “nee” goed te verkopen met de juiste argumenten;
 • Je bent analytisch sterk en begrijpt hoe ingewikkeld het belangenspel in een politieke organisatie kan zijn. Je doorziet dit belangenspel snel en weet hierop goed in te spelen tijdens jouw projecten.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vrij. We werken waar nodig voor het resultaat voor de stad. Dit kan op locatie zijn en betekent ook dat thuiswerken mogelijk is wanneer het werk dit toelaat.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 29 november 2023 van 13.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 28 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen;
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 23 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 27 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Deze uitvraag betreft een specialistische functie onder normale omstandigheden, waardoor er is gekozen voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.