Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-20

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in ontwikkeling op het gebied van woningbouw, (integrale) onderwijshuisvesting, bereikbaarheid en economie. Purmerend groeit en ontwikkelt!  Zo werken we samen aan een prachtig Purmerend; een gemeente met ruimte voor ontwikkeling, ambities en groei. En dat herken je terug op de werkvloer. Dat maakt het een prachtige stad én organisatie om voor te werken.

 Opdracht
Als team ingenieursbureau dragen we met zorg en aandacht bij aan het nog mooier maken van onze openbare buitenruimte. In het team werken 45 medewerkers  aan realisatie van verschillende projecten vanuit teams Beheer, Vastgoed en Ontwikkeling. We werken projectmatig aan het ontwerp, de voorbereiding en uitvoering van uiteenlopende projecten, van het duurzaam renoveren van speelplekken, het herinrichten en bouwen van nieuwe wegen, het realiseren van een nieuwe ondergrondse parkeergarage, tot het renoveren of bouwen van civiele kunstwerken. Door toename van het aantal projecten in asfalt- en wegonderhoud is er ruimte voor een projectleider.

Het ingenieursbureau is dé interne opdrachtnemer van het Ruimtelijke Domein. Als projectleider ingenieursbureau ben je verantwoordelijk voor meerdere projecten in de openbare buitenruimte van Purmerend. Naast coördinerende werkzaamheden op inhoudelijk- maar ook op procesmatig niveau bewaak je de kwaliteit en planning rondom jouw projecten. Je vindt het een uitdaging op duidelijke doelen te stellen en mensen met elkaar te verbinden, je organiseert en communiceert gemakkelijk  met interne collega’s en externe belanghebbende. Kortom, in jouw rol is er veel ruimte voor vrijheid, creativiteit en ontwikkeling.

 Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van techniek/civiel;
2. Aantoonbare werkervaring als projectleider openbare ruimte in de afgelopen 3 jaar (benoem een duidelijk voorbeeldproject in het cv);
3. Een maximum uurtarief van € 100,00 – Incl. reiskosten woon-werk verkeer en fee Flextender;
4. Je geeft aan in een korte motivatie waarom deze opdracht je aanspreekt en waarom jij de geschikte kandidaat bent. De motivatie dient te zijn geschreven door de kandidaat zelf.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)                                                                                                                                       
5. Aantoonbare werkervaring met projecten rondom civiele kunstwerken en asfaltering binnen de openbare ruimte (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider van openbare ruimte (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het procesmatig en inhoudelijk coördineren van projecten (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Energiek;
  • Enthousiast;
  • Creatief;
  • Daadkrachtig;
  • Ruimtelijk inzicht.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 á 2.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 26 april 2023 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 25 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 18 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 19 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 21 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.