Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-16

Organisatie
Onze gemeente telt 114.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen in Groene Hart.

Met als missie voor alle bewoners een beter leven (geluk, welbevinden) met (positieve) gezondheid en duurzaamheid als basis voor sociaal en ruimtelijk beleid, werken ruim 900 medewerkers dagelijks aan toonaangevende dienstverlening en resultaten. Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen is hierbij kenmerkend voor de werkwijze van Alphen aan den Rijn.

De gemeentelijke organisatie heeft een platte structuur. De organisatie wordt aangestuurd door een concerndirectie met direct daaronder teammanagers en opgavemanagers. Teammanagers zijn verantwoordelijk voor de realisatie van inhoudelijke doelstellingen en ontwikkelopgaven van hun team. De opgavemanagers werken samen met de teammanagers en medewerkers uit de diverse vakteams aan een beperkt aantal opgaven.

Situatie
De gemeente Alphen aan den Rijn is gestart met een traject voor een gewijzigde aanpak en contractering van de Jeugdhulp per 2024. De gemeente telt 23.500 jeugdigen tot 18 jaar. Ongeveer 1 op de 7 jeugdigen doet een beroep op jeugdhulp. De gemeente streeft kwalitatief goede en voor de gemeente betaalbare jeugdhulp na en legt nadruk het voorkomen van jeugdhulp.

Op basis van beoogde maatschappelijke effecten, doelen en leidende principes worden preventieve activiteiten, de toegang tot jeugdhulp en (licht) ambulante hulp ondergebracht in een nieuwe organisatie. Voor specialistische vragen worden contracten met jeugdhulp aanbieders gesloten.

De gemeente zoekt een projectmanager ‘inkoop en contractering’,  die er zorg voor draagt dat – met in achtname van uitgangspunten, doelen en beoogde resultaten met betrekking tot de uitvoering van specialistische jeugdhulp , per 1 januari 2024 de benodigde jeugdhulp gecontracteerd is.

Opdracht en taken
Verantwoordelijkheden en taken projectleider inkoop Jeugdhulp:

Resultaat:

 • de inkoop en contractering van het benodigde en passende specialistische jeugdhulpaanbod voor Jeugdhulp per 1 januari 2024;

Activiteiten:

 • In beeld brengen en organiseren wat nodig is voor de realisatie per 1-1-2024, planning van acties en bewaken van de voortgang;
 • Richt het projectteam in en stuurt dit aan;
 • Rapporteert over de voortgang (zowel intern als extern);
 • Bepaalt de inkooptechniek en evt. onderhandelingsstrategie en benoemt en betrekt eventueel benodigde in- en externe partijen;
 • legt op zorgvuldige en rechtmatige wijze relaties met jeugdhulpaanbieders en betrekt hen bij de plannen voor de inkoop;
 • Draagt zorg voor de totstandkoming van de inkoopdocumenten, je begeleidt de inkoper(s) en waar nodig geef je sturing op proces en inhoud;
 • Zorgt voor de beoordeling van de jeugdhulpaanbieder en hun aanbod in verband met de contractering.
 • Onderhoud actief de relatie met de beleidsafdeling.

Jouw profiel

 • Minimaal 5 jaar ervaring in soortgelijke functies en organisaties waar het gaat om de inkoop van zorg in het algemeen en Jeugdhulp in het bijzonder;
 • Projectmanager
 • Minimaal 5 jaar ervaring met inkopen en aanbesteden en bent uitgebreid bekend met zowel SAS-diensten als Open House inkoopprocedures;
 • Kennis van het aanbestedingsrecht en de toepassing daarvan;
 • Analytisch, strategisch en kritisch denker;
 • communiceert open en direct.

Aantal uren en periode
De uitvoering van opdracht dient binnen gemiddeld 32 uur per week tot 1 januari 2024 plaats te vinden. De inzet fluctueert per week, afhankelijk van de fase van het project en het aantal overleggen in een week. Met een optie van een verlenging met maximaal 3 maanden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Kandidaat is beschikbaar per maandag 3 april 2023 met een gemiddelde flexibele inzet per week van 32 uur voor de gehele duur van de opdracht;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van inkoop- en/of aanbestedingen van jeugdhulp;
3. Kandidaat is in het bezit van een NEVI-diploma;
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de Jeugdwet en de processen die spelen binnen en rond de jeugdhulp en een leidende rol bij een complex Jeugdwet gerelateerd programma (licht dit duidelijk toe in het cv) (45 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als directeur en/of programmamanager binnen een regionaal gemeentelijk samenwerkingsverband op strategisch/bestuurlijk niveau (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met advisering in aanbestedingsprocedures (20 punten);
8. Uurtarief maximaal € 120,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk, parkeerkosten en andere mogelijke kosten (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (hybride werken is mogelijk).

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 23 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden donderdag 16 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 16 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 17 maart 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 januari 2024, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.