Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-20

Organisatie
De gemeente Wijk bij Duurstede is met bijna 24.000 inwoners een kleinere gemeente maar we zijn ‘groot genoeg om klein te blijven’. Dat betekent ook keuzes maken. We doen niet alles, maar kiezen vooral bewust voor wat we wél doen. En we doen het samen. Met elkaar, in teams, in projecten, met ons bestuur en met collega’s in de regio. We doen ons werk in het midden van en mét de Wijkse samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. We zijn een ambitieuze informele organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen biedt om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Nieuwsgierig geworden? Meer info vind je op www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl en www.wijkbijduurstede.nl

Opdracht
Op 25 februari 2022 heeft de raad het IHP onderwijshuisvesting vastgesteld. Hieruit zijn twee projecten verder uitgewerkt. Hierbij wordt voor 3 scholen, kinderopvang en een gymzaal nieuwe huisvesting gerealiseerd. Dit in twee verschillende projecten. In samenspraak met de betrokkenen is een globaal programma van eisen opgesteld en is voor beide projecten een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

De raad heeft op 31 januari 2023 ingestemd met de uitgewerkte voorstellen voor beide projecten. Hiermee is de definitie van de projecten afgerond. We staan nu aan de vooravond van de volgende fase voor deze projecten, de ontwerpfase. De twee schoolbesturen hebben aangegeven bouwheer te willen zijn.

Voor de begeleiding van dit traject is de Gemeente Wijk bij Duurstede op zoek naar een ervaren projectmanager.

Deze projectmanager behartigt de belangen van de gemeente en begeleidt het proces dat beide bouwheren moeten gaan lopen. Focus ligt hierbij op het bewaken van de gemaakte afspraken op het gebied van financien, planning, gebouwomvang, afspraken met kinderopvang en afstemming met de interne collega’s.

De opdracht valt uiteen in 2 verschillende fasen:

Fase 1: nader onderzoek en vastleggen afspraken

Deze fase start op 27 februari 2023 en loopt door tot de zomer van 2023. De verwachte tijdsbesteding is gemiddeld 16 uur per week.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het vastleggen van de afspraken in een bouwheerovereenkomst
 • Het begeleiden van de beide bouwheren en de verdere opzet van de projecten, bijwonen van de overleggen, afstemmen met interne collega’s.
 • Voor project Noorderwaard: Het begeleiden, samen met collega’s van RO, van een onderzoek naar mogelijke woningbouw boven scholen

Fase 2: begeleiding ontwerp, aanbesteding en uitvoering

Deze fase start op 1 juli 2023 en loopt door tot en met 31 december 2023. De verwachte tijdsbesteding bedraagt gemiddeld 6 uur per week.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het begeleiden van de beide bouwheren, bijwonen van de overleggen, afstemmen met interne collega’s.
 • Voor project De Heul: Begeleiden van een mogelijke bestemmingsplanwijziging.

De werkzaamheden uit fase 2 worden te zijner tijd overgedragen aan de beleidsadviseur onderwijs. Het moment van overdracht wordt in onderling overleg vastgesteld.

De projectmanager werkt zelfstandig maar stemt via de projectorganisatie regelmatig af met de betrokken medewerkers, waaronder de beleidsadviseur onderwijs, en de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager bij of voor een overheidsinstelling;
2. Aantoonbare werkervaring als projectmanager op het gebied van onderwijshuisvesting;
3. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager bij of voor een overheidsinstelling (35 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring  als projectmanager op het gebied van onderwijshuisvesting (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie (15 punten);
7. Maximum uurtarief van €115,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (10 punten).
8. Bekendheid met de lokale situatie in Wijk bij Duurstede (blijkend uit werkervaring of een korte toelichting) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • je bent een prettige gesprekspartner;
 • je bent communicatief vaardig in geschrift en taal;
 • je bent creatief en meedenkend;
 • je bent proactief;
 • je hebt verbindend vermogen;
 • je hebt overtuigingskracht en kunt jezelf goed uitdrukken.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg. Hybride werken is deels mogelijk.  De urenverdeling is als volgt opgedeeld: fase 1: 16 uren per week, fase 2: 6 uur per week

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 23 februari 2023 van 15:00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 22 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 17 februari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 20 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 21 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 6 tot 16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.