Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-02

Organisatie
De gemeente Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag. Het is een uniek stukje Nederland, waar zo’n 26.000 mensen wonen. Om de ambitieuze doelen van onze gemeente waar te maken, zoeken wij een projectleider die in dynamische omstandigheden twee projecten een paar stappen verder brengt.

De eenheid Ruimte en Realisatie/Ontwikkeling richt zich op de ontwikkeling van het fysieke domein. De medewerkers houden zich bezig met verkeer en mobiliteit, groen, water, milieu, economische zaken en toerisme, wonen, stedenbouw, monumenten, cultureel erfgoed én archeologie. De eenheid is in september 2021 nieuw samengesteld en heeft er zin in. De eenheid werkt voor de uitvoering veel samen met de eenheden Wijk en Groen en Bouwloket.

Opdracht en profiel
Je bent verantwoordelijk voor het verder brengen en het voorbereiden van de woningbouwprojecten Kerkehout en Gemeentewerf (elk ongeveer 50 units). Aan jou als projectleider de opdracht om de vervolgstappen in het proces van scenario naar ontwerpfase en aanbesteding vorm te geven.

In Kerkehout heeft de provincie na uitwisseling en aanpassingen van schetsen aangegeven het plan te kunnen zien als inpassing. Het plan moeten naar besluitvorming worden gebracht, waarmee uitgangspunten voor bestemmingsplan vastliggen. Daarna komt het bestemmingsplanproces zelf.

De locatie van de gemeentewerf gaat ontwikkeld worden en er komt een forse sanering in 2024, als dan de huidige activiteiten uitgeplaatst kunnen worden. Het goed meenemen van buurtbewoners en raad is essentieel in de voorbereiding van de ontwikkeling en de sanering.

Het gaat dan om de volgende processen:
– Besluitvorming door college en raad, met daaraan voorafgaand het zogenaamde integraal adviesoverleg;
– Participatie volgens onze participatieverordening;
– Formulering van de contouren van het toekomstige traject/de volgende fase, inclusief mogelijk anterieure overeenkomst en kostenverhaal.
– Opstellen en coördineren van documenten zoals college- en raadsbesluiten en raadsinformatiebrieven.
– Coördinatie van communicatiestromen, zoals nieuwsbrieven, website, persberichten.

Deze opdracht is voor gemiddeld 20 uur per week, waarbij er intensieve weken zullen zijn voorafgaand aan momenten van besluitvorming, en weken met weinig tot geen inzet.

Je werkt volgens de formats, systemen en procedures van de gemeente Wassenaar. Je bent maatschappelijk en bestuurlijk sensitief, in staat om integraal te adviseren en let op de timing van ruimtelijke processen. Uiteraard werk je samen met de planologen en thematische adviseurs van de gemeente Wassenaar, maar de gemeente Wassenaar is klein dus je produceert en redigeert als projectleider zelf stukken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aangeboden kandidaat is direct beschikbaar;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Uurtarief maximaal €110,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
4. Aantoonbare werkervaring als projectleider in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeente op het gebied van ruimtelijk domein

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van planologie, ruimtelijke ordening of landschap (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 7 jaar met ruimtelijke processen, besluitvorming en integrale advisering bij gemeenten (duidelijk aantoonbaar in het cv) (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 7 jaar met het opstellen van een Nota van Uitgangspunten (duidelijk aantoonbaar in het cv) (35 punten).

Competenties

  1. HBO werk- en denkniveau;
  2. Creativiteit in oplossingen;
  3. Een luisterend oor voor de omgeving en voor collega’s;
  4. Resultaatgericht en gericht zijn om iets van de grond te krijgen en op te lossen zonder andere belangen uit het oog te verliezen;
  5. Goede communicatieve vaardigheden, ook op bestuurlijk niveau;
  6. Flexibele mindset en snel kunnen inspelen op acute situaties.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Uurtarief maximaal €110,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 31 december 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.