Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-21

Organisatie
Rijnvicus is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Wij bieden wegen naar werk voor mensen voor wie de arbeidsmarkt (nog) niet gemakkelijk te bereiken is. Onze kracht is het begeleiden naar werk door werk. Omdat we erin geloven dat je kennis en ervaring het beste leert door het te doen.

Binnen Rijnvicus zijn ruim 500 medewerkers aan de slag in een aangepaste werkomgeving. Daarnaast begeleiden we ieder jaar honderden werkzoekenden naar een passende baan o.a. in onze mooie leerwerkomgeving waar we mensen opleiden naar betaalde banen in bijvoorbeeld horeca, groen, logistiek, metatechniek en schoonmaak. We werken hiervoor nauw samen met werkgevers, onderwijs en zusterbedrijven in de regio. Het ontwikkelen van de mensen doen we door middel van leerwerklijnen binnen en buiten de organisatie.

Werken bij Rijnvicus – YouTube

Opdracht
Dit ga je doen
Een belangrijk doel van inburgering van statushouders is dat zij betaald werk vinden. Daarom biedt Rijnvicus de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) aan. Wij zijn nu een jaar onderweg en merken dat het ingerichte werkproces een verdiepingsslag mag krijgen. Als Projectleider Klantroute Statushouders  bestaat je opdracht uit het bundelen van de opgedane ervaring om van daaruit de visie op dienstverlening verder aan te scherpen, een integraal plan van aanpak te maken en uit te voeren. Aandachtpunten zijn het instrumentenpalet, het implementeren van taalondersteuning op onze leerlijnen en het effectief aansluiten van de verschillende partners. Als projectleider stuur je op het behalen van projectdoelstellingen waarbij je zelf ook de handen uit de mouwen steekt en meewerkt om de resultaten te behalen.

Rijnvicus en gemeente Alphen aan den Rijn werken samen aan de Uitvoeringsagenda, waarin projecten zijn ondergebracht die bijdragen aan een betere dienstverlening bij de uitvoering van de Participatiewet. Het project Klantroute Statushouders is een onderdeel van de Uitvoeringsagenda.

Werkzaamheden

 • Analyse van huidige situatie en vaststellen verbeterpunten
 • Projectplan (plan van aanpak) opstellen en uitvoeren
 • Vastleggen van de opbrengsten van het project in o.a. werkprocessen, instrumentenaanbod en werkafspraken met ketenpartners;
 • Deelnemen aan de Cockpit Uitvoeringsagenda en daar voortgangsinformatie delen;
 • Verbindingsofficier zijn tussen het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn, Rijnvicus en andere partners die betrokken zijn bij de klantroute;
 • Verzorgen van een warme overdracht naar de lijn bij de afronding van het project;
 • De doorontwikkeling van de Module Arbeid en Participatie aan de hand van de opgedane ervaringen;
 • Het uitzetten van de B1- en Z-route, zowel in- als extern
 • Zorgen dat alle deelprocessen goed op elkaar aansluiten.

Wie ben je?
Je hebt HBO-werk en denkniveau en je bent inhoudelijk deskundig op het gebied van de Wet Inburgering. Je kunt complexe taken tot een goed einde brengen. Bovendien opereer je

soepel in een complex krachtenveld, heb je talent voor organiseren op diverse niveaus en ben je communicatief sterk (ook schriftelijk). Je bent gericht op samenwerking en voelt je thuis in een veranderende omgeving.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de Wet inburgering binnen het sociaal domein, bij voorkeur bij een vergelijkbare organisatie;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider bij een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 projecten als projectleider op het gebied van Inburgering uitgevoerd (50 punten);
5. Aantoonbaar behaalde opleiding in projectmatig werken (30 punten);
6. Kort geschreven motivatie door de kandidaat zelf waarin de persoonlijke visie van de kandidaat op het begeleiden van statushouders naar werk wordt beschreven (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Scherp op de relatie (verdiepen in wat ander beweegt, nodig heeft);
 • Scherp op resultaat;
 • Scherp op de zaak (waar gaat het over, wat zijn relevante partijen, processen en systemen);
 • Communicatief (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Eigenaarschap;

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 27 maart 2023  van 11.00 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 24 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 17 maart 2023, 09:00 uur De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 20 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 22 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24-36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.