Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-11

Organisatie
Midden-Delfland is een informele, laagdrempelige organisatie, met korte communicatielijnen. We kennen flexibele werktijden, zodat je werk en privé goed op elkaar af kunt stemmen.

Als projectleider ben je werkzaam binnen de afdeling Landschap, Wonen en Economie. Deze bestaat uit een afdelingsdirecteur, twee teamleiders en collega’s die zich bezighouden met vergunningverlening, toezicht en handhaving, ruimtelijke ordening en milieu,  landschap en locatieontwikkeling.

Opdracht
Als projectleider gebiedsontwikkeling ben je verantwoordelijk voor de aansturing van multidisciplinaire projecten. Je bent verantwoordelijk voor de projectontwikkeling, procesbegeleiding, bestuursadvisering, budgetbewaking, de technische voorbereiding en de kwaliteitsborging.

Wat je gaat doen
Initiëren, coördineren, leiden en evalueren van projecten voor locatie- en gebiedsontwikkeling (woningbouw, maatschappelijk vastgoed of bedrijven);
Deelnemen aan onderhandelingen namens de gemeente binnen de kaders van beleidsafspraken en grondexploitaties;
Ontwikkelen en onderhouden van een netwerk binnen de projectomgeving ter versterking van de positie van het project.
Zorgdragen voor vastleggen van afspraken in contracten en juridische documenten.
Communicatie over de projecten;
Taaktoekenning geschiedt in overleg met team en leidinggevende.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in gebiedsontwikkeling; 
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider of projectleider locatieontwikkeling binnen een gemeentelijke instelling;
3. Beschikbaar per 1 februari 2024 voor 20 tot 24 uur per week;
4. Een maximaal uurtarief van €118,00 exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als project-/ procesleider gebiedsontwikkeling binnen of in opdracht van een gemeente (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar op het gebied van verduurzaming binnen de gebiedsontwikkeling (15 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met communicatie en participatie en het stakeholder management (25 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de Visie ontwikkeling en het toetsen van financiele, ruimtelijke en maatschappelijke haalbaarheid (20 punten);
9. Aantoonbare kennis van en werkervaring binnen de provincie Zuid-holland (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Ondernemend
  • Pro-actief
  • daadkrachtig
  • planmatig
  • creatief
  • cummunicatief vaardig
  • verbindend

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 20 - 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.