Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-13

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Opdracht
Purmerend heeft ambitie en dat is terug te zien in de stad. Programma’s zoals 2040 moeten op inhoud verder worden afgestemd. Voor deze ontwikkelingen zoeken wij een ervaren projectleider locatieontwikkeling. Iemand die zorgdraagt dat ontwikkelingen  die er zijn in de stad van de grond komen en  worden  gerealiseerd, gespecialiseerd in de duurzame transformatie en herbestemming  van bestaande gebouwen in een binnenstad. Je werkt samen met een groep professionals aan deze opgave.

 • Je bent verantwoordelijk voor de locatie ontwikkeling en transformatie van een pand in de binnenstad van de stad;
 • Je bent verantwoordelijk voor de juiste invulling van dit pand. Een invulling die past bij het programma Binnenstad.
 • Je hebt ervaring op het vlak van herbestemmen om de juiste invulling voor dit pand te vinden met als resultaat het afsluiten van een huurcontract
 • Je houdt rekening met diverse belangen (bereikbaarheid, duurzaamheid, circulair, sociale cohesie en het voorzieningenniveau van het gebied);
 • Je voert regie op de ontwikkelingen, onderhandelt met ontwikkelaars, onderwijs, investeerders, ondernemers, vastgoed en werkt de plannen gezamenlijk met de je collega’s verder uit;
 • Je inventariseert de relaties met en belangen in het project en vertaalt die naar projecteisen;
 • Je vertegenwoordigt het projectteam, begeleidt inspraakprocedures en voorlichtingsbijeenkomsten;
 • Je werkt samen met de projectleider gebiedsontwikkeling en programmamanager Binnenstad en je brengt het projectteam zowel op de inhoud als op persoonlijkheid verder;

Je werkt op het snijvlak van het gemeentebestuur, de organisatie en de stad.

 Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider in een binnenstad/winkelcentrum met betrekking tot transformatie, ontwikkeling en herbestemming/matchmaking in de afgelopen 6 jaar; 
2. Minimaal  5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider in gebieds- en vastgoedontwikkeling in de afgelopen 10 jaar;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente;
4. Een afgeronde opleiding Bouwkunde op minimaal hbo bachelor niveau;
5. Uiterlijk beschikbaar per 1 december 2023 voor 12 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)             
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider Gebiedsontwikkeling bij een gemeente in de afgelopen 7 jaar (35 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Projectleider locatieontwikkeling (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente met meer dan 80.000 inwoners (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
9. Een maximaal uurtarief van €135,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Hebt gevoel voor innovatieve samenwerking zowel met bewoners als met ondernemers;
 • Bent een stevige maar empathische gesprekspartner op alle niveaus;
 • Beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Bent van nature nieuwsgierig en functioneert optimaal in een snel veranderende omgeving.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal schaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg. We werken waar nodig voor het resultaat voor de stad. Dit kan op locatie zijn en betekent ook dat thuiswerken mogelijk is wanneer het werk dit toelaat.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 16 november 2023 tussen 11.00 uur en 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 15 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 10 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 13 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 14 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 12 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.