Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2023-12-03

Organisatie
Als je werkt voor de gemeente Purmerend ben je iedere dag bezig om te zorgen dat het fijn wonen, leven, werken is in onze stad en dorpen. Dat doen we door oog te hebben voor onze inwoners en ondernemers. Zij maken de samenleving en staan centraal bij alles wat we doen bij de gemeente. De wijze waarop wij ons werk organiseren moet onze inwoners verder helpen. Het uitgangspunt is hierbij dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun levens en de keuzes die zij daarin maken. Als gemeente staan we soms voor onze inwoners, naast of achter.

De gemeente is er voor alle inwoners. In het bijzonder voor diegene met een ondersteuningsbehoefte of die kwetsbaar is. Niet per se omdat ze er vanuit wet- en regelgeving récht op hebben, maar omdat het ze verder helpt. Dit zien wij als onze maatschappelijke opgave: doen wat nodig is. En om dat te kunnen doen, staan we dichtbij inwoners en instellingen en zijn we nieuwsgierig naar wat er speelt: ‘van buiten naar binnen’, die vooral de volgorde van de werkwijze duidt. De situatie buiten, in de stad en de dorpen, is leidend en het verhaal en de situatie eromheen zijn daarbij belangrijk.

Opdracht
Locatieontwikkeling
Purmerend heeft ambitie en dat is terug te zien in de stad. Voor deze ontwikkelingen zoeken wij een ervaren projectleider locatieontwikkeling. Deze opdracht is specifiek gericht op het realiseren van een ontwikkeling met flinke maatschappelijke impact. Je geeft uitvoering aan de opdracht van de gemeenteraad. Hierin speelt de participatie met inwoners een belangrijke rol.
We zoeken een ervaren projectleider locatieontwikkeling die handelt vanuit overzicht. Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen en handelt vanuit overzicht. Je laat je niet snel van je stuk brengen en hebt ruime ervaring met het bestuurlijke besluitvormingsproces. Je gaat aan de slag met de uitwerking van het locatieonderzoek en komt tot een businesscase. Deze stel je op met een projectteam, dat je functioneel aanstuurt en waarin verschillende disciplines (ruimtelijk, maatschappelijk en bedrijfsvoering) uit de organisatie in samenwerkt. Je werkt op het snijvlak van het gemeentebestuur, de organisatie en de stad.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider; 
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in de ruimtelijke ontwikkeling bij een overheidsorganisatie in de afgelopen 10 jaar (30 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider locatieontwikkeling in de afgelopen 7 jaar (25 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente met meer dan 80.000 inwoners (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
6. Aantoonbare ervaring met ruimtelijke ontwikkeling in een context met een grote maatschappelijke impact (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Hebt ervaring met grote participatietrajecten rondom ruimtelijke ontwikkeling met maatschappelijke impact.
  • Bent een stevige maar empathische gesprekspartner op alle niveaus;
  • Beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
  • Bent van nature nieuwsgierig en functioneert optimaal in een snel veranderende omgeving;


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Fee Flextender

Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 6 december 2023 tussen 08.30 uur en 11.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 5 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 29 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 1 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 4 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16-20 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.