Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-12

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
De Hollandse Waterlinies en de Neder-Germaanse Limes zijn in 2021 UNESCO Werelderfgoed geworden. Dit betekent dat we de taak hebben om ervoor te zorgen dat het Werelderfgoed wordt uitgedragen naar het publiek en inwoners. Zodat zij het kennen en omarmen. Beide linies lopen door de provincie Utrecht. De opdracht omvat het uitvoeren van de provinciale werkplannen om de zichtbaarheid, beleving en naamsbekendheid te vergroten. We zoeken vooral  een denker en doener die op een rijdende trein wil instappen.

Wat ga je concreet doen?

 • Je onderhoudt de contacten met de regionale Destinatie Marketing Organisaties (DMO’s) en jaagt aan/stimuleert ze om de verhaallijnen online, fysiek en op social media zichtbaar te maken. Als onderdeel daarvan organiseer je een dag(deel) voor alle relevante VVV vrijwilligers om hen te informeren over beide werelderfgoederen. Je peilt hun behoefte om up to date te blijven en adviseert over de borging hiervan.
 • Je verzamelt, redigeert en bundelt de lokale en regionale verhalen en faciliteert daarmee de DMO’s, bezoeklocaties, Routebureau Utrecht en Visit Utrecht Region om de verhalen verder te brengen. Je adviseert over fotografie, digitale beelden, propositie en social media.
 • Samen met het Routebureau en Visit Utrecht Region promoot je de nieuwe en bestaande Limes en Hollandse Waterlinies routes.
 • Je adviseert bij het uitrollen van huismiddelen zoals informatieborden. Het kan zijn dat je ook wordt gevraagd hier een projectmatige rol in te vervullen.
 • Je adviseert en levert content voor het maken van communicatiemiddelen in samenwerking met in- en externe partijen en media onder meer voor Noorderpark-Ruigenhoek, Bier en Appelsap en Kromme Rijnstreek..
 • Samen met de gemeente Utrecht en Utrecht Marketing maak je een plan hoe we de nieuwe werelderfgoederen beter kunnen positioneren richting bezoekers en inwoners. Jij verbindt beide partijen, adviseert en jaagt aan.
 • Je adviseert over de publieksbereik aanpak richting de inwoners in de Hollandse Waterlinies en Limes gemeenten, het kan zijn dat je hiervoor ook (een deel van) de uitvoering gaat doen.
 • Je adviseert grote forteigenaren in de provincie Utrecht, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, over de publieksaanpak van de Hollandse Waterlinies.
 • Samen met ondernemers in het Limes en HW gebied-onderzoek je mogelijkheden om de zichtbaarheid en beleving te versterken, en lever je een uitvoerende bijdrage waar kansen zich (op korte termijn) voordoen.
 • Bij advisering aan partijen langs de Limes betrek je waar toepasselijk het Kwaliteitsteam Limes.

 Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde hbo/bachelor opleiding;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectleider marketing en communicatie;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Destinatie marketing en projectleiderservaring;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 12 jaar als Projectleider marketing en communicatie (25 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare met Destinatie Marketing voor recreatie en toerisme inclusief het adviseren, opstellen en uitvoeren van marketing en communicatieplannen (25 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo/bachelor niveau in de richting van vrijetijds management (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de promotie van Unesco werelderfgoed Zoals de Hollandse Waterlinies (noem hiervan minimaal 2 concrete voorbeelden in het cv). (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van een marketing opdracht voor een provinciale overheid (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verbinder
 • Enthousiast en aanpakker
 • Resultaat en doelgericht
 • Pragmatisch en georganiseerd werken
 • Projectleiders ervaring
 • Conceptuele denker
 • Klantgericht en dienstverlenend
 • Spin in het web, zelfstartend

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10 senior.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Do – (met flexibiliteit op vrijdag en woensdag)
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 15 februari 2023 vanaf 14:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 14 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 8 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 9 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 13 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.