Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-03

Organisatie
Dit zijn wij: Groot genoeg om klein te blijven.
Samen met Cothen en Langbroek vormt Wijk bij Duurstede met ongeveer 24.000 inwoners een relatief kleine gemeente, waar het fijn is om te wonen en te werken. We zijn klein en dat zien we als voordeel. Want werken voor deze gemeente wil zeggen dat je niet alleen je hoofd gebruikt, maar ook je handen uit de mouwen steekt en met je voeten in de klei staat. Je weet mét en voor wie je werkt en je ziet het resultaat van je werk in de praktijk tot stand komen. Korte lijnen met inwoners, ondernemers en het bestuur maken je werk interessant. Daarbij zetten we een gezonde dosis pragmatiek in. Naast je vakkennis is er volop ruimte om je talenten in te zetten. Het is denken én doen geblazen hier in Wijk. Daarbij vinden we het belangrijk dat we elkaar goed kennen en het leuk hebben met elkaar. Nieuwsgierig geworden? Meer info vind je op http://www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl/ en www.wijkbijduurstede.nl

Opdracht
De gemeente Wijk bij Duurstede wil proces- en zaakgericht werken introduceren binnen de verschillende gelederen van de organisatie. Daarvoor zijn we op zoek naar een projectleider / meewerkend voorman met veel ervaring met – en grondige en diepgaande kennis van zaak- en procesgericht werken. De kandidaat die wij zoeken is een expert in zaak- en procesgericht werken, het maken en informatiebeheerplannen en is in staat om adviezen daarover te vertalen naar concrete verbeteringen. Daartoe zijn zowel de i-navigator als de uitvoering van de processen bij Wijk bij Duurstede uitgangspunt.

Onderdeel van de opdracht zijn:

 • Een methodiek uitwerken waarbinnen de gemeente werkt aan het gefaseerd en per proces toewerken naar proces- en zaakgericht werken;
 • Het uittekenen van processen en deze inrichten in het zaaksysteem van Xxllnc;
 • De i-navigator binnen de organisatie uitrollen, te beginnen bij IB in Informatievoorziening;
 • Processen zo inrichten dat ze Woo-proof zijn;
 • Bij de uitrol van proces-en zaakgericht werken ook de documentgenerator en de digitale handtekening implementeren;
 • De verandering van Proces- en Zaakgericht werken binnen de gemeente begeleiden en de adoptie organiseren;
 • Als meewerkend voorman voorop gaan in de verandering en niet schromen met de voeten in de modder te staan.

Je maakt deel uit van het team Informatievoorziening en -beheer. In dit team zijn ondergebracht de Informatieadviseur, Adviseur informatiebeheer, Informatiebeheerders, Informatiebeveiligings-functionaris, Privacy Officer, ICT-coördinator, functioneel beheer Zaaksysteem, Geo-systemen en een BAG-beheerder. Het team, bestaande uit 14 medewerkers, geeft invulling aan de werkzaamheden 1) advies & beleid, 2) instandhoudingsbeheer en 3) informatiebescherming.

Je hebt daarnaast nauw contact met de verschillende teams binnen Wijk bij Duurstede waar we Proces- en Zaakgericht werken als standaard willen introduceren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen een gemeentelijke organisatie;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als adviseur Informatiebeheer / DIV/IB;
4. Een maximum uurtarief van €103,00,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
5. Kandidaat is beschikbaar per 15 mei 2023 voor minimaal 12 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met zaakgericht werken binnen een gemeentelijke organisatie (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het maken van informatiebeheerplannen binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten)
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als senior adviseur informatiebeheer / DIV (30 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met de i-navigator en de een documentgenerator (15 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het de WOO (10 punten).

Competenties

 • Adviesvaardigheden;
 • Sensibiliteit;
 • Goed kunnen luisteren;
 • Oplossingsgericht;
 • Analytisch;
 • Communicatief sterk;
 • Overtuigend;
 • Vasthoudend. 

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste twee kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op  maandag 8 mei 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 5 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 3 mei 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 3 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 4 mei 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 12 tot 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.