Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-09-07

Organisatie
De veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi- en Vechtstreek en Utrecht werken steeds meer samen. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in hun regio’s wonen en verblijven. Dat doen we met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Namens de drie veiligheidsregio wordt een projectleider Calamiteiten coördinator (CaCo)  & Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) Midden Nederland gezocht

Opdracht
Per 1 april 2025 hebben de drie veiligheidsregio’s binnen Midden-Nederland een gezamenlijke meldkamer. Hierbinnen zullen ook de CaCo’s vanuit de drie betrokken regio’s gaan samenwerken. Taak van de projectleider is om in samenspraak met de betrokken regio’s voor gestelde datum te komen tot een harmonisatie van taken en processen voor deze caco’s binnen het landelijk vastgestelde kwalificatieprofiel en de daadwerkelijke overgang naar de Meldkamer MNL te realiseren.

Daarnaast is de projectleider ook verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een PvA voor een VIC op het niveau van MNL. Dit moet tot stand worden gebracht op basis van inhoudelijke input van specialisten vanuit de verschillende betrokken veiligheidsregio’s. De projectleider brengt deze input samen. Binnen dit VIC functioneert de CaCo als Frontoffice. De termijn waarop de realisatie van dit VIC zal worden gerealiseerd is nog nader te bepalen.

Vereisten / knock-outcriteria  
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met het aandachtsgebied crisisbeheersing (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Aantoonbare werkervaring als projectleider van verandertrajecten;
4. Maximum uurtarief van € 110,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
5. Uiterlijk beschikbaar per 1 oktober 2023 voor de duur van het project.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op hbo master niveau (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als projectleider van verandertrajecten in een bestuurlijk sensitieve omgeving (30 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider (20 punten);
9. Aantoonbare kennis van het functioneren van meldkamers en de actuele ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied van crisisbeheersing (benoem duidelijk in het cv waar deze kennis is opgedaan) (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het bijeen brengen van tegengestelde belangen en standpunten (benoem dit duidelijk in het cv) 20 punten).

Competenties

 • Verbindend;
 • Analytisch sterk;
 • Uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • Bestuurlijk sensitief;
 • Flexibel;
 • oplossingsgericht;
 • Hands-on mentaliteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de drie veiligheidsregio’s (de opdrachtgevers) voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgevers beoordelen de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgevers nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Flexibel.

Planning
De gesprekken bij de VRU worden in overleg met de kandidaten gepland na sluiting van de opdracht in week 37 (maandag 11 september 2023 t/m vrijdag 15 september 2023). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 11 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 6 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 7 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie

 • De VRU kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 8 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 31 maart 2025, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.