Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-20

Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 155 medewerkers in dienst. Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. Elke dag is anders met deze collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Ook zijn er korte lijnen met het gemeentebestuur en het management. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners, maar ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: samenwerken, duidelijk en verbindend.

Opdracht
Ben jij een ervaren zelfstandige projectleider die het team Ontwikkeling Ruimte en Omgeving in de gemeente Baarn tijdelijk komt versterken? Ben je een aanpakker en doorzetter ? Je bent verantwoordelijk voor de projectleiding van diverse projecten binnen het thema mobiliteit. 

Je hebt ervaring in de functie van projectleider, met specifieke ervaring in projecten op het gebied van Verkeer en Mobiliteit, en affiniteit met parkeerbeleid. Je beschikt over een kennis van GROSKIT-concepten zoals de samenstelling van projectteams, het HIOR-proces, de aanbestedingsstrategie en risicobeheer. Als projectleider ben je (eind)verantwoordelijk voor het boeken van een goed projectresultaat. Tot de verantwoordelijkheden behoren:

 • Het starten van verkeerskundige projecten waarbij ideeën concreet worden gemaakt in een projectplan
 • Het managen van voortgang van het project met oog voor kansen en risico’s
 • Het onderhouden van relaties en afstemmen met externe partijen over de uitvoering van werkzaamheden binnen de financiële mogelijkheden
 • Het verzorgen van advies en correspondentie aangaande de complexere en politiek gevoelige verzoeken
 • Het tussentijds informeren van de opdrachtgever over de voortgang
 • Het organiseren van de directie/toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en het verzorgen van ‘Het evaluatie- en opleveringsdossier’.

En tot je werkzaamheden behoren in ieder geval de volgende projecten:

 1. Onderzoek kansen GOW 30 voor de grijze wegen in Baarn;
 2. Het herijken van het parkeerbeleid.
 3. Verkeersveilige inrichting Van Heemstralaan – Eemnesserweg en kruispunt Kooijhoek.
 4. Bevorderen van een veilige schoolomgeving

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Aantoonbare werkervaring als projectleider /-manager met projecten binnen het thema mobiliteit;
 2. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau op het gebied van mobiliteit;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente (30 punten);
 2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider binnen het thema mobiliteit (40 punten);
 3. Aantoonbare werkervaring met projecten in relatie tot de gereedschapskist GOW 30, geef hiervan een voorbeeld in het cv (10 punten);
 4. Aantoonbare werkervaring met projecten met betrekking tot parkeerbeleid (10 punten);
 5. Ervaring met binnen het thema mobiliteit (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet

Competenties

 • Je hebt uitstekende organisatorische vaardigheden;
 • Je hebt heb je oog voor detail;
 • Je werkt doelgericht;
 • Je komt je afspraken na.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is tijdelijk. Referentie is functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 [Geef aantal in te huren professionals aan voor deze opdracht]

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  op termijn

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 25 april 2023 in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 24 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
 • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 18 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 20 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 21 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.