Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-12

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
Wij zoeken een Projectleider voor het moderniseren van onze digitale werkplekken middels het implementeren van / migreren naar een op Microsoft 365 / Azure gebaseerde Modern Workplace. Dit met als IST situatie een op Citrix gebaseerde, in de datacentra van KPN Werkplek gesitueerde omgeving. De migratie valt binnen het bestaande contract tussen gemeente Waterland en KPN Werkplek en wordt in gezamenlijkheid met KPN Werkplek opgepakt.
Nog belangrijker dan het realiseren van de voor de werkplekken benodigde technische inrichting, is de daadwerkelijke, duurzame adoptie van de Modern Workplace. Het bewerkstelligen van deze adoptie maakt daarom nadrukkelijk deel uit van dit project en daarmee van de opdracht.
Het gevraagde resultaat van de opdracht is daarom:
“De volledige organisatie van gemeente Waterland maakt aantoonbaar naar tevredenheid, efficiënt en duurzaam gebruik van de Modern Workplace inclusief de door Microsoft 365 geboden functionaliteit.”

Werkzaamheden

  • Je schrijft, met input van de organisatie en leveranciers als KPN Werkplek en Infradax Overheid, het projectplan Modernisering digitale werkplek (Modern Workplace);
  • Je geeft als projectleider uitvoering aan het projectplan;
  • Je denkt mee over de stappen die volgen op de implementatie van de Modern Workplace, zoals doorontwikkeling daarvan inclusief het verder uitbouwen van het uitnutten van Microsoft 365.

Vereisten / knock-out criteria
1. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van het realiseren van een Modern Workplace (geef één voorbeeld aan in cv).

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider (25 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Projectleider migratie naar Modern Workplace (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het leiden van een adoptietraject Microsoft 365 (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het leiden van werkplek projecten waarbij KPN Werkplek de leverancier was van de werkplek (20 punten);
10. Maximaal uurtarief van € 100,- excl. BTW, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie
In Waterland zijn belangrijke competenties lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid. Voor deze opdracht komen daar verantwoordelijkheid, analytisch vermogen, samenwerken en kwaliteitsgerichtheid bij.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1. Deze opdracht kan ook in duo verband worden uitgevoerd. Dat betekend 1 inschrijving met 2 kandidaten met 1 gezamenlijk uurtarief. Heeft u vragen voer het indienen van een duo inschrijving dan kunt u contact met ons opnemen.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 18 april 2023 tussen 15.00 en 17.00. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 17 april bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 11 april, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 12 april, 9.00 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 13 april, 9.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.