Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-24

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Als projectleider Natuurinclusief & Communicatie;

 • Ben je de trekker van de pijler “Natuurinclusief bouwen” binnen de aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp (BiSD);
 • Organiseer en begeleid je de Ontwerpateliers Natuurinclusief en onderhoud je dit brede netwerk;
 • Lever je desgevraagd input voor de uitvoering van het Convenant Duurzame Woningbouw en de Agenda Natuurinclusief;
 • Volg je de ontwikkelingen in en buiten de provincie op het gebied van natuurinclusief bouwen en ontwikkelen en vertaal je deze naar je eigen werk;
 • Werk je nauw samen met de collega’s binnen BiSD, maar ook Natuur, Klimaatadaptatie, Gezonde Leefomgeving en Woningbouw om gedeelde ambities te realiseren;
 • Heb je ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Heb je ervaring in communicatie op het gebied van natuur en woningbouw, omdat de transitie naar een natuurinclusieve samenleving om een breed maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak vraagt. Je vervult daarom in combinatie met de projectleidersfunctie, ook de rol van communicatie adviseur.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van natuur en/of woningbouw;
3. Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als projectleider op het gebied van natuur en/of woningbouw (30 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als communicatieadviseur op het gebied van natuur en/of woningbouw (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring binnen overheidsorganisaties (30 punten);
7. Uurtarief maximaal €100,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken;
 • Je hebt een flexibele en servicegerichte houding;
 • Je bent zelfstandig, nauwkeurig, kan goed samenwerken;
 • Je bezit adviesvaardigheden en je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Je bezit overtuigingskracht en kunt je verplaatsen in de belangen van anderen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. Vijf (5) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De invulling van deze opdracht is flexibel, bij voorkeur verdeeld over 4 werkdagen
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 26 april 2023 tussen 12:00 en 15:00. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 25 april 2023. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 21 april 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 21 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 25 april 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 tot 28 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.