Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2023-12-18

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40. In de groen-blauwe stad midden in het Groene Hart vind je een unieke combinatie van stedelijke projecten en ruimtelijke vraagstukken in een landelijk gebied.
132,5 km², waarvan 6 km² water en 8 kernen, midden in het Groene Hart: dat is Alphen aan den Rijn.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
We zijn op zoek naar een enthousiaste projectleider voor het nieuw op te stellen omgevingsplan, een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2024 in werking treedt.  Als projectleider vervul je een belangrijke rol in de implementatie van de Omgevingswet en werk je samen met een projectgroep aan het nieuwe omgevingsplan voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Van een casco/raamwerk tot een vastgesteld omgevingsplan. Het omgevingsplan zal gefaseerd opgeleverd worden. De ambitie is om de eerste fase in 2025 te hebben afgerond. Die eerste fase bestaat uit een technische omzetting van de bestemmingsplannen naar een omgevingsplan.

Gedurende de looptijd van het project geef je sturing aan het proces, aan het projectteam en aan het externe bureau dat het omgevingsplan op zal stellen. Daarbij is van belang dat je integraal werkt, enthousiasmeert en de juiste dingen op het juiste moment doet. Je bent ook van de inhoud.

Je zorgt ervoor dat bij het traject alle relevante partijen (gemeentelijke organisatie, omgevingsdienst, ketenpartners, gemeentebestuur, inwoners) actief worden betrokken en je speelt daarbij een verbindende rol.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op WO bachelor niveau;
2. Beschikbaar per 13 januari 2024 voor 32 uur per week;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider met een omgevingsplan binnen een gemeente;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als projectleider met een omgevingsplan binnen een gemeente (30 punten);
6. Een maximum uurtarief van € 135,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (15 punten);
7. Aantoonbare kennis van de huidige participatieprocessen binnen een gemeente (20 punten);
8. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring binnen het domein samenleving binnen een gemeente (25 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het trainen en begeleiden van vergunningverleners en adviseurs binnen het Domein samenleving (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je/de aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Verantwoordelijkheid;
Resultaatgerichtheid;
Oordeelsvorming;
Samenwerken en een verbindende factor zijn zowel binnen de organisatie als ook daarbuiten met (samenwerkings)partners;
Sterke communicatieve vaardigheden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 20 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 18 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 14 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 15 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 19 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.